Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny
Hovedinnhold

Kurs- og møtekalender

Profilbilde

Kurs- og møtekalender for Hordaland fylkeskommune

Her finn du alle kurs, konferansar og politiske møte i Hordaland fylkeskommune.

NB: For å sjå interne kurs, må du vere logga på fylkeskommunen sitt interne nettverk.

Dato Hending Type
18.12.2017 Kontrollutvalet - desember 2017 Politiske møte
11.01.2018 Fylkeseldrerådet - januar 2018 Politiske møte
16.01.2018 Utval for opplæring og helse - januar 2018 Politiske møte
17.01.2018 Utval for miljø og samferdsel - januar 2018 Politiske møte
23.01.2018 Kultur, idrett og regional utvikling - januar 2018 Politiske møte
23.01.2018 Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. Kurs og konferansar
24.01.2018 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - januar 2018 Politiske møte
24.01.2018 Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. Kurs og konferansar
25.01.2018 Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. Kurs og konferansar
30.01.2018 Klagenemnda - januar 2018 Politiske møte
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart