Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Kurs og møte - alfabetisk

Alle hendingar

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type. 

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Fylkeseldrerådet - desember 2018 04.12.2018 Politiske møte
Fylkestinget - desember 2018 (to dagar) 11.12.2018 Politiske møte
Fylkestrafikksikringsutvalet - november 2018 27.11.2018 Politiske møte
Fylkesutvalet - desember 2018 06.12.2018 Politiske møte
Fylkesutvalet - november 2018 (to dagar) 21.11.2018 Politiske møte
Klagenemnda - desember 2018 04.12.2018 Politiske møte
Kultur, idrett og regional utvikling - desember 2018 04.12.2018 Politiske møte
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - desember 2018 05.12.2018 Politiske møte
Utval for miljø og samferdsel - 28. november 2018 28.11.2018 Politiske møte
Utval for opplæring og helse - 27. november 2018 27.11.2018 Politiske møte
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart