Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
AVLYST KURS! Merking og gradering av turstiar. Kurs i Bergen 30. april 30.04.2014 Kurs og konferansar
Merking og gradering av turvegar. Kurs i Bergen 09.05 09.05.2014 Kurs og konferansar
67th NSC Executive Committee meeting 03.03.2015 Kurs og konferansar
Arbeidsmøte om gjennomføring av vassforskrifta 06.12.2016 Kurs og konferansar
Arkivdagen 2014 08.11.2014 Kurs og konferansar
Aspergerkurs - for lærarar i vidaregåande skular i Hordaland 26.09.2017 Kurs og konferansar
Attraktivt sentrum - workshop 20.11.2013 Kurs og konferansar
Avspark for eBokBib – ny utlånsløysing for e-bøker 08.02.2016 Kurs og konferansar
Avsparkkonferanse LivOGLyst 2013 - påmelding 25.01.2013 Kurs og konferansar
Avsparkskonferansen LivOGLyst 2014 14.02.2014 Kurs og konferansar
Bibliotekdagane 2014 04.06.2014 Kurs og konferansar
Bibliotekleiarmøte 04.11.2016 Kurs og konferansar
Brukarkurs i hjorteviltregisteret 21.11.2013 Kurs og konferansar
Bruker de doping? 25.01.2017 Kurs og konferansar
Bussreise til Nordfjordeid -Vestlandsk Vidsyn 2012 23.10.2012 Kurs og konferansar
CNSS - Final Conference in Bergen June 12th 2015 12.06.2015 Kurs og konferansar
Dagskurs i bruk og utforming av utbyggingsavtalar 21. september 21.09.2016 Kurs og konferansar
Dagskurs om anleggsmaskinførerfaget 19.03.2013 Kurs og konferansar
Dagskurs om Bygg- og anleggsfag 01.10.2013 Kurs og konferansar
Dagskurs om olje- og gassnæringa 12.02.2013 Kurs og konferansar
Dagskurs om olje- og gassnæringa 07.05.2013 Kurs og konferansar
Dei gode døma 10.03.2016 Kurs og konferansar
Deltaking på Fylkestinget - for partnarskapsaktørane 12. juni i Myrkdalen 12.06.2014 Kurs og konferansar
DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKULEN 16.11.2017 Kurs og konferansar
Det systematiske folkehelsearbeidet 25.05.2016 Kurs og konferansar
Dialogkonferanse kultur og idrett 2012 15.02.2012 Kurs og konferansar
Dialogkonferansen 2013 03.09.2013 Kurs og konferansar
Dialogkonferansen 2017 05.09.2017 Kurs og konferansar
Dialogkonferansen for idrett og friluftsliv 2016 07.09.2016 Kurs og konferansar
Dialogmøte - Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 17.02.2017 Kurs og konferansar
Dialogmøte med Olje- og gassnæringa 06.04.2016 Kurs og konferansar
Dialogmøte mellom kommunane og næringsseksjonen 23.09.2014 Kurs og konferansar
Dialogsamling med kommunane 15.11.2016 Kurs og konferansar
Dialogsamling med partnarskapsaktørane 03.06.2014 Kurs og konferansar
Dialogsamling med partnarskapsaktørane 2016 10.06.2016 Kurs og konferansar
Dialogsamling med samarbeidsaktørane 2015 09.06.2015 Kurs og konferansar
Eldrerådskonferansen 2014 (2 dagar) 07.10.2014 Kurs og konferansar
Eldrerådskonferansen 2017 (2 dagar) 07.11.2017 Kurs og konferansar
Entreprenørskapskonferansen 2012 (to dagar) 26.09.2012 Kurs og konferansar
Entreprenørskapskonferansen 2014 18.11.2014 Kurs og konferansar
Erasmus+ Aktiv Ungdom seminar 27.11.2015 Kurs og konferansar
Erfaringssamling folkehelse - frivillighetspolitikk 27.10.2016 Kurs og konferansar
Erfaringssamling folkehelse - ruspolitikk 11.02.2015 Kurs og konferansar
Erfaringssamling folkehelsenettverk i Bergen 09.12.2016 Kurs og konferansar
Erfaringssamling for folkehelsekontaktar i kommunane 20.11.2014 Kurs og konferansar
Etterutdanningskurs i Utdanningsval 23.01.2014 Kurs og konferansar
EU-programmet Erasmus+ for tilsette - vaksenopplæringsfeltet 09.12.2016 Kurs og konferansar
EU-programmet Erasmus+ Informasjonsseminar 29.11.2016 Kurs og konferansar
EU-programmet Erasmus+ Staff Mobility -informasjonsmøte 26.11.2015 Kurs og konferansar
Europa i min region: Er regionen smart nok? 12.11.2014 Kurs og konferansar
Extens til Visma FLYT Skole rydding 01.12.2016 Kurs og konferansar
Extens til Visma FLYT Skole rydding 02.12.2016 Kurs og konferansar
Extens til Visma FLYT Skole rydding 30.11.2016 Kurs og konferansar
Extens til Visma FLYT Skole rydding 29.11.2016 Kurs og konferansar
Fag- og sveinebrevutdeling i Håkonshallen 27.10.2016 Kurs og konferansar
Fag- og sveinebrevutdeling på Stord 22.11.2016 Kurs og konferansar
Fagdag 10. nov. 2017 for lærarar og miljøarbeidarar som arbeider med elevar i tilrettelagte grupper 10.11.2017 Kurs og konferansar
Fagdag for rådgjevarar og lærarar i utdanningsval 01.10.2015 Kurs og konferansar
Fagdag for skulebibliotekarer i vidaregåande skule 09.11.2012 Kurs og konferansar
Fagdag med tema Tvangslidelse, angst og Tourette 06.11.2015 Kurs og konferansar
Fagdag om gangfelt 03.02.2015 Kurs og konferansar
Fagdag om sykkel 09.06.2017 Kurs og konferansar
Fagdagar for skulebibliotekansvarlege 28.11.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktør kurs 27.10.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktør kurs 10.11.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktør kurs 17.11.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktør kurs 08.12.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktør kurs 25.08.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktør kurs 13.10.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktør kurs 15.09.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 13.09.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 02.02.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 31.08.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 27.09.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 21.10.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 04.10.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 20.09.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 30.08.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 17.09.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 08.03.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 05.04.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 16.03.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 23.02.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 09.02.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 26.01.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 01.03.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 12.04.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 24.05.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 10.05.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 07.06.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 25.05.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 14.04.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 24.09.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 26.04.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 19.04.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 02.06.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 12.05.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 09.12.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 17.03.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 06.12.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 15.11.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 20.01.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 14.04.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 28.04.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 18.11.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 18.10.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 02.06.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 10.02.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 25.10.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 03.03.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 14.03.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 25.04.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 21.03.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 28.02.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 07.02.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 14.02.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 05.12.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 31.01.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 24.01.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 14.11.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 25.01.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 13.09.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 03.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 19.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 06.09.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 03.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 17.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 13.06.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 29.08.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 24.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 07.11.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 25.04.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 23.05.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs 27.01.2016 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs - ODDA 24.11.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs - ODDA 26.05.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs - VOSS 10.03.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs - VOSS 09.09.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs - VOSS 08.09.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs - Westland Hotel 27.01.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs - Westland Hotel 26.08.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs- Norheimsund 20.10.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs- Norheimsund 05.05.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs- Norheimsund 14.10.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs -Sotra/Straume 13.11.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs- Stord 04.11.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs- Stord 03.02.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs- Stord 19.05.2015 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs, to ettermiddagar 04.11.2014 Kurs og konferansar
Fagleg leiar og instruktørkurs-Stord 01.09.2015 Kurs og konferansar
Fagleg nettverk for regional planlegging i storbyregionane 03.02.2015 Kurs og konferansar
Faglegleiar - og instruktør kurs Bergen 04.10.2016 Kurs og konferansar
Faglegleiar og instruktørkurs 16.09.2014 Kurs og konferansar
Faglegleiar og instruktørkurs 19.08.2014 Kurs og konferansar
Fag-og svennebrev utdeling 29.10.2015 Kurs og konferansar
Fagsamling om skulevegring hos risikoutsatte barn og unge 06.04.2017 Kurs og konferansar
Familiejordbruk i Hordaland, frå sjølvbergar til moderne næringsaktør 29.10.2014 Kurs og konferansar
Felles læringsarena på Vestlandet (RFF og VRI) 12.09.2016 Kurs og konferansar
First Level Control Seminar Norway 23.01.2017 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2012. Bergen, 12. mars 12.03.2012 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2012. Bergen, 20. februar 20.02.2012 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2012. Bergen, 21. februar 21.02.2012 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2012. Bergen, 5. mars 05.03.2012 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2012. Meland, 13. mars 13.03.2012 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2012. Os, 8. mars 08.03.2012 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2012. Osterøy, 15. mars 15.03.2012 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Bergen kurs 1 11.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Bergen kurs 2 16.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Bergen kurs 3 17.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Bergen kurs 4 25.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Fitjar 18.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Fusa 23.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Knarvik 24.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2013 - Sund 09.04.2013 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2014 - Askøy kurs 3 25.03.2014 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2014 - Bergen kurs 1 18.03.2014 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2014 - Bergen kurs 2 19.03.2014 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2015 - Bergen 10. mars 10.03.2015 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2015 - Bergen 18. mars 18.03.2015 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2015 - Bergen 21. april 21.04.2015 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2015 - Sotra 9. mars 09.03.2015 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2016 12. april 12.04.2016 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2016 13. april 13.04.2016 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2016 2. mars 02.03.2016 Kurs og konferansar
Fiskesprell 2016 3. mars 03.03.2016 Kurs og konferansar
Fiskesprellkurs 2017 - Askøy 09.02.2017 Kurs og konferansar
Fiskesprellkurs 2017 - Kvinnherad 16.02.2017 Kurs og konferansar
Fiskesprellkurs 2017 - Lindås 13.02.2017 Kurs og konferansar
Fiskesprellkurs 2017 - Stord 15.02.2017 Kurs og konferansar
Folkehelse - informasjon og dialogsamling 26.09.2017 Kurs og konferansar
Folkehelse temasamling Askøy 11. juni 11.06.2015 Kurs og konferansar
Folkehelse temasamling Osterøy 26. mai 26.05.2015 Kurs og konferansar
Folkehelse temasamling Rosendal 27. mai 27.05.2015 Kurs og konferansar
Folkehelse temasamling Voss 8. juni 08.06.2015 Kurs og konferansar
Folkehelsekonferansen 2013 (for inviterte) 03.10.2013 Kurs og konferansar
Folkehelsekonferansen 2014 (for inviterte) 14.10.2014 Kurs og konferansar
Foreldrekurs for rådgjevarar 11.04.2013 Kurs og konferansar
Formiddagsmøte om næringsklyngene på Vestlandet 23.06.2017 Kurs og konferansar
Formidlingskurs med Hildegunn Riise 06.12.2012 Kurs og konferansar
Forsking og innovasjon i kommunal sektor - informasjonsmøte 05.05.2017 Kurs og konferansar
Forsking og innovasjon i kommunal sektor - prosjektverkstad 20.06.2017 Kurs og konferansar
FoU prosjektverkstad for bedrifter 15.09.2016 Kurs og konferansar
FoU prosjektverkstad for offentleg sektor, inkl. kommunar 19.09.2016 Kurs og konferansar
FoU prosjektverkstad for søkjarar til Regionalt forskingsfond Vestlandet og andre forskingsordningar 12.01.2017 Kurs og konferansar
Fransk 3 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
Frukostseminar om elbilar 23.10.2013 Kurs og konferansar
Fylkeskonferansen for kultur og idrett 2013 06.11.2013 Kurs og konferansar
Fylkeskonferansen for kultur og idrett 21.-23. november: "SamSpel" (3 dagar) 21.11.2012 Kurs og konferansar
Fylkesordføraren sitt Nyårsmøte 2013 03.01.2013 Kurs og konferansar
Fylkesordføraren sitt Nyårsmøte 2014 03.01.2014 Kurs og konferansar
Fylkespersonalsamlinga 2017 14.06.2017 Kurs og konferansar
Geofag 2 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
GIS-nettverkssamling Bergen 11.06.2015 Kurs og konferansar
God skulestart, digitale krenkelsar og gruppebaserte fordommar - Bergen 15.03.2017 Kurs og konferansar
God skulestart, digitale krenkelsar og gruppebaserte fordommar - Voss 17.03.2017 Kurs og konferansar
God skulestart, digitale krenkelsar og gruppebaserte fordommar- Stord 10.03.2017 Kurs og konferansar
Grupperettleiing for rådgjevarar i grunn- og vidaregåande opplæring 29.11.2016 Kurs og konferansar
Gruppeveiledning 12.09.2013 Kurs og konferansar
Habilitet - kurs 29.10.2012 Kurs og konferansar
Hagen på Stend- tolkingsseminar 24.04.2012 Kurs og konferansar
Halmstadkonferansen i Bergen. Framtid for folkebibliotek. (Tre dagar) 08.04.2013 Kurs og konferansar
Handtering av mobbesaker og oppfølging - Bergen 26.01.2017 Kurs og konferansar
Handtering av mobbesaker og oppfølging - Stord 24.01.2017 Kurs og konferansar
Handtering av mobbesaker og oppfølging - Voss 25.01.2017 Kurs og konferansar
Helse- og omsorgskonferansen 07.03.2012 Kurs og konferansar
Helse og oppvekstkonferansen 05.03.2014 Kurs og konferansar
Hjort i vest (to dagar) 23.03.2012 Kurs og konferansar
Hordaland Vassregionutval 30.04.2014 Kurs og konferansar
Hordfast E39. Konferanse 04.06.2015 Kurs og konferansar
Høgfartstog til Bergen? 15.02.2012 Kurs og konferansar
Høyringskonferanse - ny norsk standard PrNS8178 - akustiske kriterier for rom og lokale til musikkutøving 28.10.2013 Kurs og konferansar
Høyringskonferanse for regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger 17.01.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for regional areal- og transportplan for Bergensområdet 03.04.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for Regional plan for folkehelse - Bergen 29.11.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for Regional plan for folkehelse - Stord 04.12.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for Regional plan for folkehelse - Voss 27.11.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte om ny politisk bestilling til styret for Regionalt forskingsfond Vestlandet 04.10.2012 Kurs og konferansar
Høyringsmøte om senterplanen 05.06.2014 Kurs og konferansar
Høyringsmøte vassforvaltingsplan 03.09.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsdag om naturbruk og anleggsgartnarfaget 31.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonskurs for nye rådgjevarar 11.11.2014 Kurs og konferansar
Informasjonskurs for nye rådgjevarar 11.11.2015 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte - Regionalt forskingsfond Vestlandet 21.03.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Bergensregionen) 02.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Hardanger) 14.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Nordhordland) 15.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Sunnhordland) 29.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for nye rådgjevarar 08.11.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for nye rådgjevarar 08.11.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om doktorgrad i offentleg sektor 14.12.2015 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om Erasmus+ Staff Mobility – Vaksenopplæring 17.11.2015 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om europeisk kultursamarbeid gjennom EØS-midlane 14.03.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskulane, Bergen 04.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskular i Bergensområdet 04.01.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskular og vidaregåande skular i Sunnhordland 05.01.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskular og vidaregåande skular i Voss/Hardanger 08.01.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for dei vidaregåande skulane i Bergensområdet 10.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for ungdoms- og vidaregåande skular i Sunnhordland 09.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for ungdoms-og vidaregåande skular i Voss/Hardanger 07.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for ungdomsskulane i Bergensområdet 06.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket, Stord 10.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket, Voss 06.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om tilskot til breiband 2015 18.03.2015 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om utlysing av forskingsmidlar og gode råd til søknadsskriving 11.03.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert - Bergen 28.08.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert - Stord 27.08.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert - Øystese 29.08.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 09.00-11.00 24.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 09.00-11.00 20.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 09.00-11.00 23.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 12.00-14.00 20.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 12.00-14.00 23.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte tilskot folkehelse 21.01.2014 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 20.08.2014 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet - Hordaland 29. september 29.09.2015 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet - Rogaland 28. september 28.09.2015 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet - Sogn og Fjordane 30. september 30.09.2015 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet, Møre og Romsdal 1. oktober 01.10.2015 Kurs og konferansar
Innspelsmøte - Handlingsprogrammet til Regional plan for folkehelse 2014-2025 25.09.2017 Kurs og konferansar
Innspelsmøte for arbeid med Regional kulturplan 2013 - 2014 22.10.2013 Kurs og konferansar
Innspelsmøte for arbeidet med Regional kulturplan 2013 -2014 12.11.2013 Kurs og konferansar
Innspelsmøte om arbeidskraft og kompetanse 30.01.2015 Kurs og konferansar
Inspirasjonsdag "Litteratur og leseropplevingar" 05.12.2012 Kurs og konferansar
Inspirasjonskonferanse Voss og Myrkdalen 23.04.2015 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for fagleg leiar og instruktørar 06.05.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for fagleg leiar og instruktørar ( 2 dagar) 20.05.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for fagleg leiar og instruktørar ( 2 dagar) 23.04.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for faglege leiarar og instruktørar (2 dagar) 20.03.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for faglege leiarar og instruktørar (2 dagar) 04.03.2014 Kurs og konferansar
Internasjonalt fylkesnettverksmøte i Bergen 12.-13. mai 2014 12.05.2014 Kurs og konferansar
Introduksjonsdag for nye kommunale planleggjarar 09.06.2015 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 23.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 16.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 21.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 14.11.2017 Kurs og konferansar
IOP seminar for dei HTA/HTH – grupper og ordinære/HT-grupper 25.09.2017 Kurs og konferansar
IOP seminar HT-/ordinære klassar 28.09.2017 Kurs og konferansar
Kinesisk 1 & 2 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
KJØL-konferansen - film, kulturinstitusjonar, kystkultur (to dagar) 08.03.2012 Kurs og konferansar
Klimanettverk Hordaland - April 03.04.2014 Kurs og konferansar
Klimarådet Hordaland - studiereise 2017 18.06.2017 Kurs og konferansar
Kom an 2017 27.09.2017 Kurs og konferansar
Kom-an konferansen 2015 17.11.2015 Kurs og konferansar
Kommunearkivkonferansen (KAI- konferansen) i Bergen 2017 05.09.2017 Kurs og konferansar
Konferanse om bioenergi i Hordaland 17.04.2012 Kurs og konferansar
Konferanse om helsefremjande lokalsamfunn og nærmiljø 08.05.2014 Kurs og konferansar
Konferanse om helsefremjande lokalsamfunn og nærmiljø 08.05.2014 Kurs og konferansar
Konferanse om rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler 05.04.2016 Kurs og konferansar
Konferansen for eldreråda i Hordaland 23.-24. oktober 2013 23.10.2013 Kurs og konferansar
Kontaktmøte med filmbransjen Filmstrategi for Vestlandet 30.05.2013 Kurs og konferansar
Kontaktmøte med filmbransjen Filmstrategi for Vestlandet 08.05.2013 Kurs og konferansar
Kontaktutval for E39 Aksdal- Bergen 20.08.2014 Kurs og konferansar
Korleis få ungdom ut i Europa? - Regionseminar Erasmus+ Aktiv Ungdom Bergen 2014 02.06.2014 Kurs og konferansar
Korleis utnytte moglegheitene i statstøtteregelverket? 21.05.2015 Kurs og konferansar
Kultur- og idrettskonferanse i 40 år 12.11.2015 Kurs og konferansar
Kultur- og idrettskonferansen 2016 08.11.2016 Kurs og konferansar
Kulturminneplanverkstad på Salhus 5. November 05.11.2014 Kurs og konferansar
Kulturminneplanverkstad-handlingsplan, Bergen 5. mars 05.03.2015 Kurs og konferansar
Kulturplan Temasamling 19.09.2013 Kurs og konferansar
Kulturplan Temasamling 17.10.2013 Kurs og konferansar
Kurs i ABCD-modellen 13.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs i arrangørkompetanse 24.02.2016 Kurs og konferansar
KURS i Bergen- Kulturminnedatabaser og kart - fredag, 25. september 10-15 25.09.2015 Kurs og konferansar
KURS i Bergen- Kulturminnedatabaser og kart - torsdag 25 september 10-15 25.09.2014 Kurs og konferansar
Kurs i bruk av sosiale media retta mot skulebiblioteka 05.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 27.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 26.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 27.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 29.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 29.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 08.11.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 12.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 09.11.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 14.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 19.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 18.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i forretningsmodellering (2 dagar) 10.09.2013 Kurs og konferansar
Kurs i juss for skulane 09.08.2017 Kurs og konferansar
Kurs i juss for skulane 10.08.2017 Kurs og konferansar
Kurs i korleis bli ein god prosessleiar! 14.03.2014 Kurs og konferansar
Kurs i lesesirklar 13.03.2015 Kurs og konferansar
Kurs i miljørapportering - Bergen 09.02.2015 Kurs og konferansar
Kurs i nyttige nettressursar 16.10.2014 Kurs og konferansar
Kurs i stadanalyse og stadutvikling med "DIVE" som verktøy 03.09.2014 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse 18.06.2013 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse for folkevalde 16.01.2014 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse for folkevalde 2016 29.08.2016 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse for folkevalde 2016 (samling 2 av 2) 13.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling - Bergen 21.08.2012 Kurs og konferansar
Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling - Sogndal 22.08.2012 Kurs og konferansar
Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling - Stavanger 20.08.2012 Kurs og konferansar
Kurs i utlånssystemet for e-bøker, BS Weblån 13.12.2013 Kurs og konferansar
Kurs i vitnemålsføring/føring av kompetansebevis 08.05.2014 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming - Hardanger 16.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming - Sunnhordland 22.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming Bergen og omegn 30.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming Nordhordland 14.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs om folkehelseprofiler og statistikkbank 23.05.2012 Kurs og konferansar
Kurs om kjønnspedagogikk i skolen 09.04.2014 Kurs og konferansar
kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo 07.06.2016 Kurs og konferansar
kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo 06.06.2016 Kurs og konferansar
Kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo 31.08.2016 Kurs og konferansar
Kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til VIGO 15.09.2016 Kurs og konferansar
kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo. Gjelder for dei som driv med vaksenopplæring og lærlingar 08.06.2016 Kurs og konferansar
Landsdelseminaret om Edvard Grieg Kor 20.06.2014 Kurs og konferansar
Landssamling for spesialpedagogikk i Bergen 10.09.2014 Kurs og konferansar
Landstrøm ombord - nærmere enn vi tror? 23.05.2012 Kurs og konferansar
LivOGLyst avsparkskonferanse for 2012 (to dagar) 27.04.2012 Kurs og konferansar
LivOGLyst-konferansen for 2013 03.10.2012 Kurs og konferansar
LivOGLyst-konferansen for 2018 26.09.2017 Kurs og konferansar
LivOGLyst-konferansen for prosjektåret 2014 03.10.2013 Kurs og konferansar
LivOGLyst-konferansen for prosjektåret 2015 30.09.2014 Kurs og konferansar
LivOGLyst-konferansen for prosjektåret 2017 30.09.2016 Kurs og konferansar
Lunsjseminar om sykkelbruk 10. juni 2015 10.06.2015 Kurs og konferansar
Matematikk X som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
Medverknadsmøte om transport - Regional plan Bergensområdet 23.09.2014 Kurs og konferansar
Merking og gradering av turstiar. Kurs på Stord 10. april 10.04.2014 Kurs og konferansar
Miljøfyrtårndag 08.05.2012 Kurs og konferansar
Miljøpedagogisk samling 10.09.2015 Kurs og konferansar
Miljøpedagogisk samling 10.09.2014 Kurs og konferansar
Mine Sirklar 27.03.2014 Kurs og konferansar
Miniseminar om unge, dopingmisbruk og kroppspress 21.11.2016 Kurs og konferansar
Minoritetsspråklege elevar i den vidaregåande skulen 29.04.2015 Kurs og konferansar
Minoritetsspråklege elevar i den vidaregåande skulen 26.11.2014 Kurs og konferansar
Mobbeombodet: Utsette grupper og universelle tiltak 20.03.2018 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 25.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 24.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 26.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. 24.01.2018 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. 23.01.2018 Kurs og konferansar
Mobiliseringskonferanse for Interreg B- og Europe-programmer og ESPON 16.03.2017 Kurs og konferansar
Møte i «Samhandlingsnettverk i Sunnhordland» med overskrifta Frå elev til tilsett – skjøre overgangar. 18.10.2017 Kurs og konferansar
Møte i Hordaland vassregionutval 06.10.2015 Kurs og konferansar
Møte i Klimanettverk Hordaland 18.09.2012 Kurs og konferansar
Møte i klimanettverk Hordaland (for inviterte) 11.06.2013 Kurs og konferansar
Møte Klimanettverk Hordaland 15.03.2012 Kurs og konferansar
Møte med regionsenterkommunane i Hordaland 27.01.2016 Kurs og konferansar
Møte om EU-program - regionalt forskingsfond 17.10.2014 Kurs og konferansar
Møte om forskingsarbeid i kommunal sektor – Regionalt forskingsfond Vestlandet 31.01.2013 Kurs og konferansar
Møte om prioriteringar - Regionalt forskingsfond Vestlandet 15.09.2015 Kurs og konferansar
Møteplass Marin 13.11.2013 Kurs og konferansar
Møteplass Reiseliv Hordaland 2012 (to dagar) 16.04.2012 Kurs og konferansar
Nasjonal hospiteringssamling 24.03.2015 Kurs og konferansar
Nasjonal nettverkssamling for videregående opplæring for voksne 02.11.2016 Kurs og konferansar
Nasjonal nettverkssamling TOO 17.11.2016 Kurs og konferansar
Nasjonal nettverkssamling TOO (2 dagar) 23.11.2017 Kurs og konferansar
Nasjonal opplæring av TOO-team 15.10.2015 Kurs og konferansar
Nasjonal vegkonferanse (to dagar) 10.02.2014 Kurs og konferansar
Nasjonalt vassregionmøte 04.09.2013 Kurs og konferansar
Nettstudie i spansk eller fransk nivå III 01.08.2014 Kurs og konferansar
Nettverksamling LivOGLyst 15.04.2016 Kurs og konferansar
Nettverksmøte for LivOGLyst 2015 på Leirvik Stord 13.02.2015 Kurs og konferansar
Nettverkssamling for LivOGLyst-nettverket på Voss 10.02.2017 Kurs og konferansar
Nettverkssamling for rådgjevarkoordinatorar 13.06.2016 Kurs og konferansar
Nettverkssamling i folkehelsenettverket 03.06.2016 Kurs og konferansar
Nettverkssamling Ungdomsråd 02.11.2013 Kurs og konferansar
Norsk for minoritetsspråklege elevar som nettfag - FULLT! 01.09.2015 Kurs og konferansar
North Sea Commission - NSC 70th Excom 01.03.2016 Kurs og konferansar
NSC 69th Excom 27.10.2015 Kurs og konferansar
Ny GIV for alle. Felles kick-off 09.03.2012 Kurs og konferansar
Ny GIV for alle. For lese- og skrivelærarar 11.04.2012 Kurs og konferansar
Ny GIV for alle. For reknelærarar 12.04.2012 Kurs og konferansar
Ny kompetanse for ei ny tid 19.04.2017 Kurs og konferansar
Nyttårsmøte 2017 04.01.2017 Kurs og konferansar
Nyttårsmøtet 2016 04.01.2016 Kurs og konferansar
Nyårsmøtet 2015 05.01.2015 Kurs og konferansar
Næringskonferansen 2013 19.09.2013 Kurs og konferansar
Offisiell opning av TkVest/Hordaland 13.04.2015 Kurs og konferansar
Ope møte Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 i Hordaland 08.11.2012 Kurs og konferansar
Open dag - idrettsanlegg.no 20.11.2012 Kurs og konferansar
Open dag - idrettsanlegg.no 15.11.2012 Kurs og konferansar
Opning av nye Voss vid. skule 23.09.2016 Kurs og konferansar
Opplæringssamling RMNF 22.02.2016 Kurs og konferansar
Oppstartsmøte for pilotprosjektet for styrking av kunnskapsgrunnlaget i regionale kompetanseplanar 22.01.2016 Kurs og konferansar
Oppstartsmøte i Forum for regionsenterkommunar 11.05.2017 Kurs og konferansar
OT-KONFERANSEN 08.06.2015 Kurs og konferansar
Partnarskapssamling folkehelse 28.08.2013 Kurs og konferansar
Partnarskapssamling med Hordaland fylkeskommune 2017 12.06.2017 Kurs og konferansar
Plankonferansen (2 dagar) 17.10.2017 Kurs og konferansar
Plankonferansen 2012 22.10.2012 Kurs og konferansar
Plankonferansen 2013 29.10.2013 Kurs og konferansar
Plankonferansen 2014 28.10.2014 Kurs og konferansar
Plankonferansen 2015 20.10.2015 Kurs og konferansar
Plankonferansen 2016 - Planlegging for betre folkehelse 25.10.2016 Kurs og konferansar
Plannettverk 24.05.2012 Kurs og konferansar
Plannettverk 13.09.2012 Kurs og konferansar
Plannettverk - kart og plan 15.02.2017 Kurs og konferansar
Plannettverk – Klimatilpassing 27.09.2017 Kurs og konferansar
Plannettverk - Kurs reguleringsplan 10.05.2017 Kurs og konferansar
Plannettverk 14. januar om statlege planretningsliner 14.01.2016 Kurs og konferansar
Plannettverk 16. januar 16.01.2014 Kurs og konferansar
Plannettverk 19. april 19.04.2016 Kurs og konferansar
Plannettverk 19. februar 19.02.2015 Kurs og konferansar
Plannettverk 20. november 20.11.2014 Kurs og konferansar
Plannettverk 22. november 22.11.2016 Kurs og konferansar
Plannettverk 22. september 22.09.2015 Kurs og konferansar
Plannettverk 22. september 22.09.2016 Kurs og konferansar
Plannettverk 22.11.12 22.11.2012 Kurs og konferansar
Plannettverk 25. november 25.11.2015 Kurs og konferansar
Plannettverk 25. november 25.11.2015 Kurs og konferansar
Plannettverk 25. september 25.09.2014 Kurs og konferansar
Plannettverk 26. april 2012 26.04.2012 Kurs og konferansar
Plannettverk 30. mai 30.05.2013 Kurs og konferansar
Plannettverk 5. mars 14.02.2013 Kurs og konferansar
Plannettverk 6. mai 06.05.2015 Kurs og konferansar
Plannettverk om universell utforming 08.03.2012 Kurs og konferansar
Planstrategiar - strategisamling 20.03.2012 Kurs og konferansar
Preregistration – CNSS Final Conference 05.03.2014 Kurs og konferansar
Prisen for Årets Hordalending 2016 01.11.2016 Kurs og konferansar
Prosjekt til fordjuping - Motivasjon og meistring gjennom praksis 22.04.2015 Kurs og konferansar
Prosjektverkstad Regionalt forskingsfond Vestlandet 15.09.2014 Kurs og konferansar
Prosjektverkstad RFF Vestlandet 15. september 2015 15.09.2015 Kurs og konferansar
Prøvenemnda i frisørfaget - drøftingsmøte 20.05.2016 Kurs og konferansar
Påmelding til Gullsekken 2013 20.03.2013 Kurs og konferansar
Påmelding til Neptunseminaret 2016 03.11.2016 Kurs og konferansar
Regionalplan for folkehelse -innspel til arbeidet (kl. 17.00) 12.11.2012 Kurs og konferansar
Regionalt forskingsfond Vestlandet - informasjonsmøte 17.09.2013 Kurs og konferansar
Regionalt forskingsfond Vestlandet – Prosjektverkstad for søkjarar til fondet 22.01.2015 Kurs og konferansar
Regionalt forskingsfond Vestlandet - Prosjektverkstad og søkjarkurs 08.01.2015 Kurs og konferansar
Regionalt forskingsfond Vestlandet - samråd 11.04.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 28.08.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 22.06.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 29.05.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 24.04.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 27.03.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 01.11. 01.11.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 04.10.12 04.10.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 10.09. - årssamling 10.09.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 12.12.12 12.12.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 13.12. 13.12.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 14.06. 14.06.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 14.oktober 2014 14.10.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 16. desember 2014 16.12.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 16. juni 16.06.2015 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 17 juni 2014 17.06.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 17. desember 17.12.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 17. februar 17.02.2015 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 17.03. 17.03.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 18. juni 18.06.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 18.februar 2014 18.02.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 19. februar 19.02.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 19. mars 19.03.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 22. oktober 22.10.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 23. april 23.04.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 23.02. 23.02.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 24. mars 24.03.2015 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 24. september 24.09.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 24.11. 24.11.2015 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 25. mars 2014 25.03.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 25. november 2014 25.11.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 26. mai 26.05.2015 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 26. november 26.11.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 26.01. 26.01.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 26.04. 26.04.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 26.august 2014 26.08.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 27. august 27.08.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 27.09. 27.09.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 27.10. 27.10.2015 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 27.11.12 27.11.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 27.mai 2014 27.05.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 28. april 28.04.2015 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 28. mai 28.05.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 28.januar 2014 28.01.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 29. januar 29.01.2013 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 29.11. 29.11.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 29.april 2014 29.04.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 30. september 2014 30.09.2014 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 30.08. 30.08.2016 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 30.10.12 30.10.2012 Kurs og konferansar
Regionalt planforum 31.05. 31.05.2016 Kurs og konferansar
Reint vatn! Seminar om vassforskrift og avlaup 30.10.2013 Kurs og konferansar
Reiseliv - dagskonferanse 27.03.2012 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling for Bergen 12.09.2016 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling for Bergen Nord/Vest 15.09.2016 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling for Bergen Sør 16.09.2016 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling for Sunnhordland 13.09.2016 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling for vgs 17.09.2015 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling for Voss/Hardanger 14.09.2016 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 03.11.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 01.11.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 30.10.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 31.10.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 02.11.2017 Kurs og konferansar
Rett kompetanse 2012 - Konferanse om skole-arbeidsliv 31.10.2012 Kurs og konferansar
Rett kompetanse 2013 30.10.2013 Kurs og konferansar
Rett kompetanse 2014 06.11.2014 Kurs og konferansar
Rett kompetanse 2015 12.11.2015 Kurs og konferansar
Rett kompetanse. Seminar på YRKES NM i Bergen 18.10.2016 Kurs og konferansar
RFF Vestlandet - informasjonsmøte og prosjektverkstad 25.01.2016 Kurs og konferansar
Rullering av melding om kystskogbruket 30.09.2014 Kurs og konferansar
Russerebus 2017 28.04.2017 Kurs og konferansar
Russerebusen 2016 29.04.2016 Kurs og konferansar
Rådgjevarmøte for rådgjevarar i ungdomsskulen i Bergensområdet 06.01.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarmøte for rådgjevarar i ungdomsskulen og vidaregåande skular Voss/Hardanger 13.01.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarmøte for rådgjevarar i ungodmsskulen og vidaregåande skular i Sunnhordland 08.01.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarmøte for rådgjevarar i vidaregåande skular i Bergensområdet 05.01.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling 20.11.2012 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling 22.11.2012 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling 07.12.2012 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling 28.10.2014 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling 03.12.2012 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling folkehelse og prosjektleiarsamling for prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse 14.11.2016 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for dei vidaregåande skulane, ungdomsskulane , PPT og OT/PPT i region Stord/Sunnhordland. 25.11.2014 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 14.03.2017 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 01.04.2014 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 24.03.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 08.03.2016 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 27.10.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 07.11.2017 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 16.04.2013 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 05.02.2013 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn- og vidaregåande skule 01.11.2016 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn-og vidaregåande skule 04.02.2014 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for grunn-og vidaregåande skule 05.11.2013 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for PPT i Bergen og omegn 03.12.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for PPT-rådgjevarar ved ungdomsskulane i Bergen 26.11.2014 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for ungdomsskulane i Bergen og omegn 17.11.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for ungdomsskulane i region Bergen og omegn 19.11.2014 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane, PPT og OT/PPT i region Voss/Hardanger 24.11.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for ungdomsskulane, dei vidaregåande skulane, PPT og OT/PPT i region Sunnhordland 26.11.2015 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling for ungdomsskulane, dei vidaregåande skulane, PPT og OT/PPT i region Voss-Hardanger. 02.12.2014 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling i samband med inntak av elevar med søknadsfrist 1. februar 23.11.2016 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamling i samband med inntak av elevar med søknadsfrist 1. februar 18.11.2016 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamlingar i samband med inntak av elevar med søknadsfrist 1. februar 30.11.2016 Kurs og konferansar
Rådgjevarsamlingar i samband med inntak av elever med søknadsfrist 1. februar 15.11.2016 Kurs og konferansar
Samfunnsansvar og antikorrupsjon 03.11.2014 Kurs og konferansar
Samhandlingsnettverk i Sunnhordland 27.09.2016 Kurs og konferansar
Samling for eksamensansvarlege og andre som arbeider med eksamen og dokumentasjon 15.02.2017 Kurs og konferansar
Samling for landbrukskontaktar 2017 27.09.2017 Kurs og konferansar
Samling for miljøansvarlege i Hordaland fylkeskommune 19.10.2017 Kurs og konferansar
Samling for rettleiarar i Hordaland 17.04.2013 Kurs og konferansar
Samling i studiet "Biblioteket som oase" 28.11.2012 Kurs og konferansar
Samling i studiet "Biblioteket som oase" 14.11.2012 Kurs og konferansar
Samling om det framtidige arbeidet med partnarskap om folkehelse 17.12.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - for PP-tenesta og OT/PPT i Bergen 26.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - for PP-tenesta og OT/PPT utanfor Bergen 27.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - For rådgjevarar i ungdomsskulen 13.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - Stord 15.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - Voss 29.11.2013 Kurs og konferansar
Samråd om regional planstrategi 08.03.2016 Kurs og konferansar
Sektormøte for akvakulturforvaltninga 09.05.2016 Kurs og konferansar
Seminar - planprogram Regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 05.09.2012 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar - FULLT! 29.10.2015 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar! 22.09.2016 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar! 26.11.2015 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar! 02.02.2017 Kurs og konferansar
Seminar om EUs støtteordningar for kulturlivet 31.01.2014 Kurs og konferansar
Seminar om karrierekompetanse i skulen 30.03.2017 Kurs og konferansar
Seminar om sykkelturisme 14.11.2013 Kurs og konferansar
Sjef i eget liv 20.10.2014 Kurs og konferansar
Skulebibliotekarkonferansen 06.11.2014 Kurs og konferansar
Skuleregistrering for besøkande til Yrkes NM 2016 17.10.2016 Kurs og konferansar
Skulestartkonferansen 2014 25.09.2014 Kurs og konferansar
Solstrandkonferansen for opplæringskontor og større lærebedrifter 22.02.2017 Kurs og konferansar
Solstrandskonferansen for opplæringskontor og større lærebedrifter 24. og 25. februar 2016 24.02.2016 Kurs og konferansar
Sommarskule i Bergen (2 veker) 24.06.2013 Kurs og konferansar
Sommarskule i Knarvik (2 veker) 24.06.2013 Kurs og konferansar
Sommarskule på Askøy (2 veker) 24.06.2013 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2014 23.06.2014 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2014 23.06.2014 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2014 23.06.2014 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Stord 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Stord 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Stord 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Spansk 3 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
Spesialkurs for karriererådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 21.11.2017 Kurs og konferansar
Spesialkurs for lærarar i faget Utdanningsval og rådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 05.10.2017 Kurs og konferansar
Spesialkurs i byggfag for karriererådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 26.10.2017 Kurs og konferansar
Strategi for innfartsparkering 16.09.2014 Kurs og konferansar
Strategisamling folkehelse (oppdatert program) 14.06.2012 Kurs og konferansar
Styrearbeid – kurs for Hordaland fylkeskommunes styremedlemer i selskap 02.05.2017 Kurs og konferansar
Sveinegilde i Håkonshallen 01.12.2016 Kurs og konferansar
Svennegilde i Håkonshallen 19.11.2015 Kurs og konferansar
Sykkelseminar MOVE (2 dagar) 29.09.2015 Kurs og konferansar
Sykkelseminar MOVE (2 dagar) 22.10.2015 Kurs og konferansar
Søkarseminar for tilskotsordning: «Normalladestasjonar i kommunane» i Bergen 7. mai 2014 07.05.2014 Kurs og konferansar
Temadag "Grenselaus kultur?" 03.04.2014 Kurs og konferansar
Temadag RMNF 12.03.2015 Kurs og konferansar
Temadag RMNF 27. mars 2017 27.03.2017 Kurs og konferansar
Temamøte - senterstruktur 23.01.2014 Kurs og konferansar
Temamøte 12.09. - Regional plan for attraktive senter 12.09.2013 Kurs og konferansar
Temamøte akvakultur 23. januar 23.01.2015 Kurs og konferansar
Temamøte om berekraftig kystsoneplanlegging 18.03.2015 Kurs og konferansar
Temamøte om sjøtransport og maritim næring 26.03.2014 Kurs og konferansar
Temamøte regional areal- og transportplan Bergensområdet 24.06.2014 Kurs og konferansar
Temamøte regional areal- og transportplan for Bergensområdet 22.08.2014 Kurs og konferansar
Temamøte senterplan 19. november 19.11.2013 Kurs og konferansar
Temamøte strandsone 13.06.2014 Kurs og konferansar
Tettstadkonferanse 15.04.2013 Kurs og konferansar
Tettstadkonferanse 14.04.2015 Kurs og konferansar
Tiltakskonferanse for betre vassmiljø 12.11.2013 Kurs og konferansar
Tingstadseminaret Frå ting til ting 27.11.2014 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl 13.00) 22.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl 13.00) 23.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl 13.00) 21.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 23.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 15.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 22.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 21.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) - kurs fullt 18.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 13.00) 18.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 13.00) 15.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane 23.11.2016 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane 15.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane 14.11.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane i Hordaland 17.11.2015 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane i Hordaland 26.11.2014 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane i Hordaland 17.11.2017 Kurs og konferansar
Tysk 3 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
Ungdata - seminar 08.06.2017 Kurs og konferansar
Ungdommens fylkesting - Nettverkssamling 05.11.2016 Kurs og konferansar
Ungdommens fylkesting 2014 25.01.2014 Kurs og konferansar
Ungdommens fylkesting 2015 13.02.2015 Kurs og konferansar
Ungdommens fylkesting 2016 12.02.2016 Kurs og konferansar
Ungdommens fylkesting 2017 (3 dagar) 10.02.2017 Kurs og konferansar
Ungdommens fylkesting Nettverkssamling 21.11.2015 Kurs og konferansar
Ungdommens fylkesting Nettverkssamling 25.10.2014 Kurs og konferansar
Vestlandet i Europa - dagskonferanse 19.11.2013 Kurs og konferansar
Vestlandsk Vidsyn 2012 -Nordfjordeid 24.10.2012 Kurs og konferansar
Vinterfestivalen i Myrkdalen 2014 07.04.2014 Kurs og konferansar
Vitnemål/kompetansebevis - PAS lokalgitt eksamen og Visma 17.02.2016 Kurs og konferansar
Workshop - vassdrag, SMVF og miljøtiltak 15.01.2013 Kurs og konferansar
Workshop - vassdrag, SMVF og miljøtiltak 16.01.2013 Kurs og konferansar
Workshop for rådgivere - elever med nedsatt funksjonsevne 20.10.2015 Kurs og konferansar
Workshop om Lesersørvis 01.02.2017 Kurs og konferansar
Årets bøker 02.12.2014 Kurs og konferansar
Årets bøker 2017 29.11.2017 Kurs og konferansar
Årets bøker for barn og unge 06.12.2016 Kurs og konferansar
Årets bøker for vaksne 16.03.2016 Kurs og konferansar
Årssamling i regionalt planforum 15. september 15.09.2015 Kurs og konferansar
Årssamling i regionalt planforum 2016 15.09.2016 Kurs og konferansar
Årssamling regionalt planforum 12.09.2017 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart