Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Dagskurs i bruk og utforming av utbyggingsavtalar 21. september 21.09.2016 Kurs og konferansar
Dagskurs om anleggsmaskinførerfaget 19.03.2013 Kurs og konferansar
Dagskurs om Bygg- og anleggsfag 01.10.2013 Kurs og konferansar
Dagskurs om olje- og gassnæringa 12.02.2013 Kurs og konferansar
Dagskurs om olje- og gassnæringa 07.05.2013 Kurs og konferansar
Dei gode døma 10.03.2016 Kurs og konferansar
Deltaking på Fylkestinget - for partnarskapsaktørane 12. juni i Myrkdalen 12.06.2014 Kurs og konferansar
DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKULEN 16.11.2017 Kurs og konferansar
Det systematiske folkehelsearbeidet 25.05.2016 Kurs og konferansar
Dialogkonferanse kultur og idrett 2012 15.02.2012 Kurs og konferansar
Dialogkonferansen 2013 03.09.2013 Kurs og konferansar
Dialogkonferansen 2017 05.09.2017 Kurs og konferansar
Dialogkonferansen for idrett og friluftsliv 2016 07.09.2016 Kurs og konferansar
Dialogmøte - Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 17.02.2017 Kurs og konferansar
Dialogmøte med Olje- og gassnæringa 06.04.2016 Kurs og konferansar
Dialogmøte mellom kommunane og næringsseksjonen 23.09.2014 Kurs og konferansar
Dialogsamling med kommunane 15.11.2016 Kurs og konferansar
Dialogsamling med partnarskapsaktørane 03.06.2014 Kurs og konferansar
Dialogsamling med partnarskapsaktørane 2016 10.06.2016 Kurs og konferansar
Dialogsamling med samarbeidsaktørane 2015 09.06.2015 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart