Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Habilitet - kurs 29.10.2012 Kurs og konferansar
Hagen på Stend- tolkingsseminar 24.04.2012 Kurs og konferansar
Halmstadkonferansen i Bergen. Framtid for folkebibliotek. (Tre dagar) 08.04.2013 Kurs og konferansar
Handtering av mobbesaker og oppfølging - Bergen 26.01.2017 Kurs og konferansar
Handtering av mobbesaker og oppfølging - Stord 24.01.2017 Kurs og konferansar
Handtering av mobbesaker og oppfølging - Voss 25.01.2017 Kurs og konferansar
Helse- og omsorgskonferansen 07.03.2012 Kurs og konferansar
Helse og oppvekstkonferansen 05.03.2014 Kurs og konferansar
Hjort i vest (to dagar) 23.03.2012 Kurs og konferansar
Hordaland Vassregionutval 30.04.2014 Kurs og konferansar
Hordfast E39. Konferanse 04.06.2015 Kurs og konferansar
Høgfartstog til Bergen? 15.02.2012 Kurs og konferansar
Høyringskonferanse - ny norsk standard PrNS8178 - akustiske kriterier for rom og lokale til musikkutøving 28.10.2013 Kurs og konferansar
Høyringskonferanse for regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger 17.01.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for regional areal- og transportplan for Bergensområdet 03.04.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for Regional plan for folkehelse - Bergen 29.11.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for Regional plan for folkehelse - Stord 04.12.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte for Regional plan for folkehelse - Voss 27.11.2013 Kurs og konferansar
Høyringsmøte om ny politisk bestilling til styret for Regionalt forskingsfond Vestlandet 04.10.2012 Kurs og konferansar
Høyringsmøte om senterplanen 05.06.2014 Kurs og konferansar
Høyringsmøte vassforvaltingsplan 03.09.2014 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart