Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Informasjonsdag om naturbruk og anleggsgartnarfaget 31.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonskurs for nye rådgjevarar 11.11.2015 Kurs og konferansar
Informasjonskurs for nye rådgjevarar 11.11.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte - Regionalt forskingsfond Vestlandet 21.03.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Bergensregionen) 02.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Hardanger) 14.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Nordhordland) 15.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for folkevalde om planlegging (Sunnhordland) 29.02.2012 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for nye rådgjevarar 08.11.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for nye rådgjevarar 08.11.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om doktorgrad i offentleg sektor 14.12.2015 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om Erasmus+ Staff Mobility – Vaksenopplæring 17.11.2015 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om europeisk kultursamarbeid gjennom EØS-midlane 14.03.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskulane, Bergen 04.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskular i Bergensområdet 04.01.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskular og vidaregåande skular i Sunnhordland 05.01.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket for ungdomsskular og vidaregåande skular i Voss/Hardanger 08.01.2016 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for dei vidaregåande skulane i Bergensområdet 10.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for ungdoms- og vidaregåande skular i Sunnhordland 09.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for ungdoms-og vidaregåande skular i Voss/Hardanger 07.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring for ungdomsskulane i Bergensområdet 06.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket, Stord 10.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om inntaket, Voss 06.01.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om tilskot til breiband 2015 18.03.2015 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte om utlysing av forskingsmidlar og gode råd til søknadsskriving 11.03.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert - Bergen 28.08.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert - Stord 27.08.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert - Øystese 29.08.2013 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 09.00-11.00 24.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 09.00-11.00 20.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 09.00-11.00 23.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 12.00-14.00 20.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte Skoleskyss/Cert skoleåret 2014/2015 kl. 12.00-14.00 23.01.2014 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte tilskot folkehelse 21.01.2014 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025 20.08.2014 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet - Hordaland 29. september 29.09.2015 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet - Rogaland 28. september 28.09.2015 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet - Sogn og Fjordane 30. september 30.09.2015 Kurs og konferansar
Innspelskonferanse cruisestrategi Vestlandet, Møre og Romsdal 1. oktober 01.10.2015 Kurs og konferansar
Innspelsmøte - Handlingsprogrammet til Regional plan for folkehelse 2014-2025 25.09.2017 Kurs og konferansar
Innspelsmøte for arbeid med Regional kulturplan 2013 - 2014 22.10.2013 Kurs og konferansar
Innspelsmøte for arbeidet med Regional kulturplan 2013 -2014 12.11.2013 Kurs og konferansar
Innspelsmøte om arbeidskraft og kompetanse 30.01.2015 Kurs og konferansar
Inspirasjonsdag "Litteratur og leseropplevingar" 05.12.2012 Kurs og konferansar
Inspirasjonskonferanse Voss og Myrkdalen 23.04.2015 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for fagleg leiar og instruktørar 06.05.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for fagleg leiar og instruktørar ( 2 dagar) 20.05.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for fagleg leiar og instruktørar ( 2 dagar) 23.04.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for faglege leiarar og instruktørar (2 dagar) 04.03.2014 Kurs og konferansar
Instruktørkurs for faglege leiarar og instruktørar (2 dagar) 20.03.2014 Kurs og konferansar
Internasjonalt fylkesnettverksmøte i Bergen 12.-13. mai 2014 12.05.2014 Kurs og konferansar
Introduksjonsdag for nye kommunale planleggjarar 09.06.2015 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 16.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 21.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 23.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 14.11.2017 Kurs og konferansar
IOP seminar for dei HTA/HTH – grupper og ordinære/HT-grupper 25.09.2017 Kurs og konferansar
IOP seminar HT-/ordinære klassar 28.09.2017 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart