Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Kinesisk 1 & 2 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
KJØL-konferansen - film, kulturinstitusjonar, kystkultur (to dagar) 08.03.2012 Kurs og konferansar
Klimanettverk Hordaland - April 03.04.2014 Kurs og konferansar
Klimarådet Hordaland - studiereise 2017 18.06.2017 Kurs og konferansar
Kom an 2017 27.09.2017 Kurs og konferansar
Kom-an konferansen 2015 17.11.2015 Kurs og konferansar
Kommunearkivkonferansen (KAI- konferansen) i Bergen 2017 05.09.2017 Kurs og konferansar
Konferanse om bioenergi i Hordaland 17.04.2012 Kurs og konferansar
Konferanse om helsefremjande lokalsamfunn og nærmiljø 08.05.2014 Kurs og konferansar
Konferanse om helsefremjande lokalsamfunn og nærmiljø 08.05.2014 Kurs og konferansar
Konferanse om rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler 05.04.2016 Kurs og konferansar
Konferansen for eldreråda i Hordaland 23.-24. oktober 2013 23.10.2013 Kurs og konferansar
Kontaktmøte med filmbransjen Filmstrategi for Vestlandet 30.05.2013 Kurs og konferansar
Kontaktmøte med filmbransjen Filmstrategi for Vestlandet 08.05.2013 Kurs og konferansar
Kontaktutval for E39 Aksdal- Bergen 20.08.2014 Kurs og konferansar
Korleis få ungdom ut i Europa? - Regionseminar Erasmus+ Aktiv Ungdom Bergen 2014 02.06.2014 Kurs og konferansar
Korleis utnytte moglegheitene i statstøtteregelverket? 21.05.2015 Kurs og konferansar
Kultur- og idrettskonferanse i 40 år 12.11.2015 Kurs og konferansar
Kultur- og idrettskonferansen 2016 08.11.2016 Kurs og konferansar
Kulturminneplanverkstad på Salhus 5. November 05.11.2014 Kurs og konferansar
Kulturminneplanverkstad-handlingsplan, Bergen 5. mars 05.03.2015 Kurs og konferansar
Kulturplan Temasamling 19.09.2013 Kurs og konferansar
Kulturplan Temasamling 17.10.2013 Kurs og konferansar
Kurs i ABCD-modellen 13.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs i arrangørkompetanse 24.02.2016 Kurs og konferansar
KURS i Bergen- Kulturminnedatabaser og kart - fredag, 25. september 10-15 25.09.2015 Kurs og konferansar
KURS i Bergen- Kulturminnedatabaser og kart - torsdag 25 september 10-15 25.09.2014 Kurs og konferansar
Kurs i bruk av sosiale media retta mot skulebiblioteka 05.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 19.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 27.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 14.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 18.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 29.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 29.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 27.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 26.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 09.11.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 08.11.2016 Kurs og konferansar
Kurs i elektroniske reiserekningar 12.04.2016 Kurs og konferansar
Kurs i forretningsmodellering (2 dagar) 10.09.2013 Kurs og konferansar
Kurs i juss for skulane 09.08.2017 Kurs og konferansar
Kurs i juss for skulane 10.08.2017 Kurs og konferansar
Kurs i korleis bli ein god prosessleiar! 14.03.2014 Kurs og konferansar
Kurs i lesesirklar 13.03.2015 Kurs og konferansar
Kurs i miljørapportering - Bergen 09.02.2015 Kurs og konferansar
Kurs i nyttige nettressursar 16.10.2014 Kurs og konferansar
Kurs i stadanalyse og stadutvikling med "DIVE" som verktøy 03.09.2014 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse 18.06.2013 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse for folkevalde 16.01.2014 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse for folkevalde 2016 29.08.2016 Kurs og konferansar
Kurs i styrekompetanse for folkevalde 2016 (samling 2 av 2) 13.09.2016 Kurs og konferansar
Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling - Bergen 21.08.2012 Kurs og konferansar
Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling - Sogndal 22.08.2012 Kurs og konferansar
Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling - Stavanger 20.08.2012 Kurs og konferansar
Kurs i utlånssystemet for e-bøker, BS Weblån 13.12.2013 Kurs og konferansar
Kurs i vitnemålsføring/føring av kompetansebevis 08.05.2014 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming - Hardanger 16.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming - Sunnhordland 22.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming Bergen og omegn 30.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming Nordhordland 14.03.2017 Kurs og konferansar
Kurs om folkehelseprofiler og statistikkbank 23.05.2012 Kurs og konferansar
Kurs om kjønnspedagogikk i skolen 09.04.2014 Kurs og konferansar
kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo 06.06.2016 Kurs og konferansar
kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo 07.06.2016 Kurs og konferansar
Kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo 31.08.2016 Kurs og konferansar
Kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til VIGO 15.09.2016 Kurs og konferansar
kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til Vigo. Gjelder for dei som driv med vaksenopplæring og lærlingar 08.06.2016 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart