Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Matematikk X som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
Medverknadsmøte om transport - Regional plan Bergensområdet 23.09.2014 Kurs og konferansar
Merking og gradering av turstiar. Kurs på Stord 10. april 10.04.2014 Kurs og konferansar
Miljøfyrtårndag 08.05.2012 Kurs og konferansar
Miljøpedagogisk samling 10.09.2014 Kurs og konferansar
Miljøpedagogisk samling 10.09.2015 Kurs og konferansar
Mine Sirklar 27.03.2014 Kurs og konferansar
Miniseminar om unge, dopingmisbruk og kroppspress 21.11.2016 Kurs og konferansar
Minoritetsspråklege elevar i den vidaregåande skulen 29.04.2015 Kurs og konferansar
Minoritetsspråklege elevar i den vidaregåande skulen 26.11.2014 Kurs og konferansar
Mobbeombodet: Utsette grupper og universelle tiltak 20.03.2018 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 24.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 25.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 26.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. 24.01.2018 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. 23.01.2018 Kurs og konferansar
Mobiliseringskonferanse for Interreg B- og Europe-programmer og ESPON 16.03.2017 Kurs og konferansar
Møte i «Samhandlingsnettverk i Sunnhordland» med overskrifta Frå elev til tilsett – skjøre overgangar. 18.10.2017 Kurs og konferansar
Møte i Hordaland vassregionutval 06.10.2015 Kurs og konferansar
Møte i Klimanettverk Hordaland 18.09.2012 Kurs og konferansar
Møte i klimanettverk Hordaland (for inviterte) 11.06.2013 Kurs og konferansar
Møte Klimanettverk Hordaland 15.03.2012 Kurs og konferansar
Møte med regionsenterkommunane i Hordaland 27.01.2016 Kurs og konferansar
Møte om EU-program - regionalt forskingsfond 17.10.2014 Kurs og konferansar
Møte om forskingsarbeid i kommunal sektor – Regionalt forskingsfond Vestlandet 31.01.2013 Kurs og konferansar
Møte om prioriteringar - Regionalt forskingsfond Vestlandet 15.09.2015 Kurs og konferansar
Møteplass Marin 13.11.2013 Kurs og konferansar
Møteplass Reiseliv Hordaland 2012 (to dagar) 16.04.2012 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart