Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Offisiell opning av TkVest/Hordaland 13.04.2015 Kurs og konferansar
Ope møte Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 i Hordaland 08.11.2012 Kurs og konferansar
Open dag - idrettsanlegg.no 15.11.2012 Kurs og konferansar
Open dag - idrettsanlegg.no 20.11.2012 Kurs og konferansar
Opning av nye Voss vid. skule 23.09.2016 Kurs og konferansar
Opplæringssamling RMNF 22.02.2016 Kurs og konferansar
Oppstartsmøte for pilotprosjektet for styrking av kunnskapsgrunnlaget i regionale kompetanseplanar 22.01.2016 Kurs og konferansar
Oppstartsmøte i Forum for regionsenterkommunar 11.05.2017 Kurs og konferansar
OT-KONFERANSEN 08.06.2015 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart