Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Samfunnsansvar og antikorrupsjon 03.11.2014 Kurs og konferansar
Samhandlingsnettverk i Sunnhordland 27.09.2016 Kurs og konferansar
Samling for eksamensansvarlege og andre som arbeider med eksamen og dokumentasjon 15.02.2017 Kurs og konferansar
Samling for landbrukskontaktar 2017 27.09.2017 Kurs og konferansar
Samling for miljøansvarlege i Hordaland fylkeskommune 19.10.2017 Kurs og konferansar
Samling for rettleiarar i Hordaland 17.04.2013 Kurs og konferansar
Samling i studiet "Biblioteket som oase" 14.11.2012 Kurs og konferansar
Samling i studiet "Biblioteket som oase" 28.11.2012 Kurs og konferansar
Samling om det framtidige arbeidet med partnarskap om folkehelse 17.12.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - for PP-tenesta og OT/PPT i Bergen 26.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - for PP-tenesta og OT/PPT utanfor Bergen 27.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - For rådgjevarar i ungdomsskulen 13.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - Stord 15.11.2013 Kurs og konferansar
Samling om inntak til vidaregåande opplæring med frist 1. februar - Voss 29.11.2013 Kurs og konferansar
Samråd om regional planstrategi 08.03.2016 Kurs og konferansar
Sektormøte for akvakulturforvaltninga 09.05.2016 Kurs og konferansar
Seminar - planprogram Regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 05.09.2012 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar - FULLT! 29.10.2015 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar! 02.02.2017 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar! 26.11.2015 Kurs og konferansar
Seminar i undervisningsmetodikk og valgkompetanse i faget Utdanningsvalg - To dagar! 22.09.2016 Kurs og konferansar
Seminar om EUs støtteordningar for kulturlivet 31.01.2014 Kurs og konferansar
Seminar om karrierekompetanse i skulen 30.03.2017 Kurs og konferansar
Seminar om sykkelturisme 14.11.2013 Kurs og konferansar
Sjef i eget liv 20.10.2014 Kurs og konferansar
Skulebibliotekarkonferansen 06.11.2014 Kurs og konferansar
Skuleregistrering for besøkande til Yrkes NM 2016 17.10.2016 Kurs og konferansar
Skulestartkonferansen 2014 25.09.2014 Kurs og konferansar
Solstrandkonferansen for opplæringskontor og større lærebedrifter 22.02.2017 Kurs og konferansar
Solstrandskonferansen for opplæringskontor og større lærebedrifter 24. og 25. februar 2016 24.02.2016 Kurs og konferansar
Sommarskule i Bergen (2 veker) 24.06.2013 Kurs og konferansar
Sommarskule i Knarvik (2 veker) 24.06.2013 Kurs og konferansar
Sommarskule på Askøy (2 veker) 24.06.2013 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2014 23.06.2014 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Bergen 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2014 23.06.2014 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen i Knarvik 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2014 23.06.2014 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Askøy 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Stord 2015 24.06.2015 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Stord 2016 20.06.2016 Kurs og konferansar
Sommarskulen på Stord 2017 26.06.2017 Kurs og konferansar
Spansk 3 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
Spesialkurs for karriererådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 21.11.2017 Kurs og konferansar
Spesialkurs for lærarar i faget Utdanningsval og rådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 05.10.2017 Kurs og konferansar
Spesialkurs i byggfag for karriererådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 26.10.2017 Kurs og konferansar
Strategi for innfartsparkering 16.09.2014 Kurs og konferansar
Strategisamling folkehelse (oppdatert program) 14.06.2012 Kurs og konferansar
Styrearbeid – kurs for Hordaland fylkeskommunes styremedlemer i selskap 02.05.2017 Kurs og konferansar
Sveinegilde i Håkonshallen 01.12.2016 Kurs og konferansar
Svennegilde i Håkonshallen 19.11.2015 Kurs og konferansar
Sykkelseminar MOVE (2 dagar) 29.09.2015 Kurs og konferansar
Sykkelseminar MOVE (2 dagar) 22.10.2015 Kurs og konferansar
Søkarseminar for tilskotsordning: «Normalladestasjonar i kommunane» i Bergen 7. mai 2014 07.05.2014 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart