Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Ferdige kurs og konferansar

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Temadag "Grenselaus kultur?" 03.04.2014 Kurs og konferansar
Temadag RMNF 12.03.2015 Kurs og konferansar
Temadag RMNF 27. mars 2017 27.03.2017 Kurs og konferansar
Temamøte - senterstruktur 23.01.2014 Kurs og konferansar
Temamøte 12.09. - Regional plan for attraktive senter 12.09.2013 Kurs og konferansar
Temamøte akvakultur 23. januar 23.01.2015 Kurs og konferansar
Temamøte om berekraftig kystsoneplanlegging 18.03.2015 Kurs og konferansar
Temamøte om sjøtransport og maritim næring 26.03.2014 Kurs og konferansar
Temamøte regional areal- og transportplan Bergensområdet 24.06.2014 Kurs og konferansar
Temamøte regional areal- og transportplan for Bergensområdet 22.08.2014 Kurs og konferansar
Temamøte senterplan 19. november 19.11.2013 Kurs og konferansar
Temamøte strandsone 13.06.2014 Kurs og konferansar
Tettstadkonferanse 15.04.2013 Kurs og konferansar
Tettstadkonferanse 14.04.2015 Kurs og konferansar
Tiltakskonferanse for betre vassmiljø 12.11.2013 Kurs og konferansar
Tingstadseminaret Frå ting til ting 27.11.2014 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl 13.00) 22.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl 13.00) 21.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl 13.00) 23.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 15.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 23.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 22.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) 21.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 09.00) - kurs fullt 18.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 13.00) 18.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringsdag (kl. 13.00) 15.10.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane 23.11.2016 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane 15.11.2012 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane 14.11.2013 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane i Hordaland 17.11.2017 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane i Hordaland 26.11.2014 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane i Hordaland 17.11.2015 Kurs og konferansar
Tysk 3 som nettfag 01.09.2015 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart