Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny
Hopp til innhold Undermeny

Kurs og konferansar - alfabetisk

Kurs og konferansar arrangert av fylkeskommunen

Du kan endre sorteringa ved å trykkje på hending, dato eller type.

Hending Sortert Sortert Dato Sortert Sortert Type Sortert Sortert
Aspergerkurs - for lærarar i vidaregåande skular i Hordaland 26.09.2017 Kurs og konferansar
DEMOKRATISK DANNING OG INKLUDERING I SKOLEN 16.11.2017 Kurs og konferansar
Eldrerådskonferansen 2017 (2 dagar) 07.11.2017 Kurs og konferansar
Fagdag 10. nov. 2017 for lærarar og miljøarbeidarar som arbeider med elevar i tilrettelagte grupper 10.11.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 03.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 03.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 14.11.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 19.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 17.10.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 05.12.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 07.11.2017 Kurs og konferansar
Fagleg leiar- og instruktørkurs 24.10.2017 Kurs og konferansar
Folkehelse - informasjon og dialogsamling 26.09.2017 Kurs og konferansar
Informasjonsmøte for nye rådgjevarar 08.11.2017 Kurs og konferansar
Innspelsmøte - Handlingsprogrammet til Regional plan for folkehelse 2014-2025 25.09.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 14.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 23.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 21.11.2017 Kurs og konferansar
Invitasjon til rådgjevarsamling i samband med 1. februar-inntaket 16.11.2017 Kurs og konferansar
IOP seminar for dei HTA/HTH – grupper og ordinære/HT-grupper 25.09.2017 Kurs og konferansar
IOP seminar HT-/ordinære klassar 28.09.2017 Kurs og konferansar
Kom an 2017 27.09.2017 Kurs og konferansar
LivOGLyst-konferansen for 2018 26.09.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombodet: Utsette grupper og universelle tiltak 20.03.2018 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 25.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 26.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing? 24.10.2017 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. 23.01.2018 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. 25.01.2018 Kurs og konferansar
Mobbeombudet: Tiltak og etterarbeid i mobbesaker - erfaringsdeling frå skulane. 24.01.2018 Kurs og konferansar
Møte i «Samhandlingsnettverk i Sunnhordland» med overskrifta Frå elev til tilsett – skjøre overgangar. 18.10.2017 Kurs og konferansar
Plankonferansen (2 dagar) 17.10.2017 Kurs og konferansar
Plannettverk – Klimatilpassing 27.09.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 30.10.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 01.11.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 03.11.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 02.11.2017 Kurs og konferansar
Ressursteamsamling hausten 2017 31.10.2017 Kurs og konferansar
Samling for landbrukskontaktar 2017 27.09.2017 Kurs og konferansar
Samling for miljøansvarlege i Hordaland fylkeskommune 19.10.2017 Kurs og konferansar
Spesialkurs for karriererådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 21.11.2017 Kurs og konferansar
Spesialkurs for lærarar i faget Utdanningsval og rådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 05.10.2017 Kurs og konferansar
Spesialkurs i byggfag for karriererådgjevarar i grunn- og vidaregåande skule 26.10.2017 Kurs og konferansar
Trafikksikringskonferanse for kommunane i Hordaland 17.11.2017 Kurs og konferansar
Årets bøker 2017 29.11.2017 Kurs og konferansar
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart