Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Entreprenørskapskonferansen 2012 (to dagar)

Konferansen er ein årleg møteplass over to dagar, for informasjon, erfaringsutveksling og drøfting av sentrale utfordringar innan entreprenørskapsarbeidet i Hordaland.

Målgruppe
Dei inviterte til konferansen er blant anna kommunar, regionråd, kommunale/private næringsselskap, næringshagar/inkubatorar og andre i verkemiddelapparatet.

Tid og stad
Onsdag 26. september, kl. 10.30 - 17.00. Festmiddag kl. 19.00.
Torsdag 27. september, kompetanseheving -kurs i prosjektarbeid.

Solstrand Hotel og Bad, Os kommune.

Konferansen, festmiddagen og kompetanseheving er gratis for deltakarane, men den enkelte deltakar må sjølv betale for overnatting ved utsjekk. Kryss av i påmeldinga om du treng hotell og det vert sendt ei felles bestilling på hotellovernatting frå arrangør.

Meir informasjon på Kom-an.no

Kontaktperson
Per Arve Frøyen, Innovasjon Noreg,
per.arve.froyen@innovasjonnorge.no, tlf 95 81 64 89.

Påmelding innan 14. september.

Påmelding
Skriv inn di e-post adresse og trykk neste.

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart