Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kurs i søknadsskriving og prosjektutvikling - Stavanger

Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) ønskjer å medverke til best mogeleg kvalitet på søknadene vi mottek, og inviterer derfor dei som arbeider med søknader til kurs i søknadsskriving/prosjektutvikling. Det vert ein kursdag i kvart av dei tre Vestlandsfylka.

Målgruppe
Bedrifter, offentlig sektor og FoU-miljø som jobbar med søknader om forprosjekt eller hovudprosjekt til Regionalt forskingsfond Vestlandet til fristen 5. september 2012.

Tid og stad
Måndag 20. august – Måltidets Hus Stavanger, møterom 5.

Kursdeltakar i Stavanger må velje mellom følgjande to kurs denne dagen:
Kl. 10.00 – 13.00: bedriftsretta utlysingar.
Kl. 13.00 – 16.00: utlysing offentlege utviklingsoppgåver.
Inndelinga her vil kunne verte endra.

Meir informasjon om kurset og dei to andre kursa her  

Kontaktperson
Randi Lotsberg, Hordaland fylkeskommune
forsking@hfk.no, tlf: 55 37 80 94, mobil 41 21 70 15.

Påmeldingsfrist 16. august 2012

Påmelding
Skriv inn di e-post adresse og trykk neste.

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart