Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Ny GIV for alle. For reknelærarar

Kurset er eit tilbod om kompetanseheving til lærarar frå skolane som deltek i Ny GIV i inneverande skoleår. 

Målet med kursrekkja er den same som i Ny GIV – styrkje elevane sine grunnleggande ferdigheiter og hindre fråfall i vidaregåande opplæring.

Målgruppa er lærarar frå både ungdomsskole og vidaregåande skole. 

Program 

Kursdagar

Dag 1: fredag 9. mars. Felles Kick-off for alle
Dag 2: onsdag 11. april. Berre lese/skrivelærarar
Dag 2: torsdag 12. april. Berre reknelærarar
Dag 3 og 4: hausten 2012. Detaljar kjem seinare

Stad

Scandic Bergen City (alle fire dagane) 

Arrangør 

Hordaland fylkeskommune, opplæringsavdelinga 

Tal plassar

400 plassar for skoleeigarar i kommunar og vidaregåande skolar som deltek i Ny GIV pulje 2. Skoleeigar fordeler plassar til aktuelle skolar.

Deltakaravgift 

Kurset er gratis for deltakarane, men skolane må sjølve dekkje utgifter til vikar og reisekostnader.

Påmelding

Påmelding for fylkeskommunale skolar 

For ungdomsskolane påmelding via skolen til kommunal prosjektleiar:
Kjersti.Werner@bergen.kommune.no 
Elin.Klette@voss.kommune.no
Anne.Swensson@fjell.kommune.no 

Lærarane som vert påmelde må forplikte seg til å følgje heile kursrekka. 

Kontaktpersonar

Har du spørsmål i samband med påmeldinga, ta gjerne kontakt med prosjektleiar Knud-Erik Gissel eller prosjektmedarbeidar Ellen Hagen.

Lenkje

Kurs for lærarar i Ny Giv-metodikken 

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart