Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Plannettverk om universell utforming

Tema: Universell utforming
Stad: Fylkeshuset, møterom Vestland 1. etasje

Universell utforming handlar om å legge til rette for eit inkluderande samfunn der alle kan delta på så like vilkår som mulig. Universell utforming skal vere eit gjennomgåande omsyn i planlegging.

Program

09.30 – 10.00  Uformell planprat i kantina

10.00 – 10.05  Velkomen v/Torild Hage, Planseksjonen, Hordaland fylkeskommune

10.05- 11.00  Om universell utforming i Regjeringas handlingsplan, overordna målsetting, nasjonale forventningar m.m. Kort introduksjon av K5 programmet v/ Hild Kristin Morvik, Miljøverndepartementet

11.05 – 12.00 Om universell utforming i kommunal planlegging. Bruk av modul 3 i kompetanseprogrammet universell utforming for kommunar og fylke  v/ Tone M. Berge (BAS)

(Om kompetanseprogrammet: sjå http://uukurs.dibk.no)

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Erfaringer frå Stord kommune; universell utforming i planarbeid og verksemd v/ ergoterapeut Marthe Wirum og koordinator for universell utforming Ingfrid Kambe Strømsnes

Påmelding

Påmeldingsskjema. Påmelding innan 5. mars.

Lenkje

Møteplan og presentasjonar

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart