Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Planstrategiar - strategisamling

Målgruppe

Politisk og administrativ leiing i kommunane og fylkeskommunen.

Tid og stad

20. mars 2012 kl. 10:00 - 15:30 - registrering frå kl. 09:00
Terminus Hall, Bergen

I samband med at Hordaland fylkeskommune er i gang med å utarbeide Regional planstrategi for 2012 - 2016 vert det invitert til strategisamling 20. mars.

På strategisamlinga vert det fokus på utfordringar og strategiar for utvikling av fylket. Samlinga er ledd i arbeidet med regional- og kommunale planstrategiar. Målet er å få innspel til planstrategiane for å skape ei felles plattform for vidare arbeid.

Planstrategien skal gjere greie for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringar, vurdera langsiktige moglegheiter og ta stilling til kva spørsmål som skal tas opp gjennom regional planlegging dei næraste fire åra.  

Som eit utgangspunkt for prosessen er det henta inn ulike analysar som er tilgjengelege på nettsida: www.hordaland.no/planstrategi. Analysane vil vere del av kunnskapsgrunnlaget for eit utfordringsnotat som skal presenterast til strategisamlinga.

Påmelding

Påmelding innan 13. mars.

Meld deg på

Lenkjer

Informasjonsside med bakgrunnsstoff

Program 

Kontakt

Spørsmål kan rettast til Tord Bakke, tlf 55 23 93 28 / regional@hfk.no

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart