Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Møteplass Marin

Møteplass Marin inviterer til dialogmøte for å finne løysningar til framtidas produksjon av  berekraftig laksefôr.

Tid: Onsdag 13. november 2013, kl 15:00-18:00.
Stad: Grand selskapslokaler, Bergen.

Gratis deltakelse, men påmelding til fiskeriforum@sjomat.no innen  5. november.

Program

Infomelding på næring

Fiskeriforum Vest (FFV) er ein regional marin næringsorganisasjon som har som si viktigaste rolle å bidra til ein kompetansebasert næringsutvikling og styrkja samhandling regionalt mellom myndigheiter, næringsliv og forskingsmiljøa. Stiftelsa er også eit policyorgan for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i sakar som omhandlar marin næringspolitikk. Møteplass Marin har vore ein viktig samarbeidsarena for forsking, industri og myndigheiter på dei marine områda. Dei jamlege møta har bidrege til auka spreiing av kompetanse mellom sektorer og samhandling mellom dei ulike sektorane innan marin næring.

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart