Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Rett kompetanse 2013

Mål: Styrke samarbeid mellom skule og arbeidsliv

Tid og stad: 30. oktober 2013 kl 08.30 - 15.15 på Raddisson Blu Hotel Bryggen

Program:
Konferansier: Utdanningsdirektør Anne Hjermann

8.30 - 9.00

Registrering

9.00 - 9.20

Opning v/ Trond Olsen,  NCE SubSea

9.20 - 9.35

Kunstnerisk innslag – Ungdomsbedrift frå Hardanger «Folkelokk»

9.35 – 10.35

”Samfunnskontrakten» målet er å auke talet på læreplassar med 20 % Kva kan partane bidra med, kva er utfordringane? Korleis få ungdomen til å ta dei rette val?
v/ LO sekretær Trude Tinnlund
v/ President i NHO Tore Ulstein

10.35 - 10.50

Pause

10.50 - 11.50

 

«Hospitering som eit verktøy i vidareføring av samfunnskontrakten»
Hospitering som kompetanseheving v/Jørgen Leegaard, BNL
Alternativ hospitering v/Jan Erik Øygard, dagleg leiar OKAB Førde
Hospitering i Hordaland - planar for 2013-14 v/ rådgjevar Monica Håkonsli, HFK

11.50 - 12.10

Gruppearbeid –  Kva kan partane bidra med ut frå de gode erfaringar som er gjort
Oppsummering på slutten av dagen – panel sett saman av innleiarane

12.10 - 13.10

Lunsj

13.10 - 14.30

«Korleis få ungdomen til å ta dei rette vala. Kva verker på ungdomen? Kva er våre utfordringar og kva kan vi gjere?(ca. 15 min på kvar)
Representant for forskinga v/Inga Andreassen, HiB
Representant for føresette v/Christopher Beckham, nestleiar FUG
Representant for næringslivet v/Marit Warncke, Bergen næringsråd
Korleis styrke eleven si rolle i rettleiinga v/lærar Øystein Lossius, Danielsen u.skole
Representant for Elevoganisasjonen i Hordaland Bendik Finborud

14.30 - 15.15

Oppsummering av gruppearbeid ved innleiarane – spørsmål til gruppene

 
PowerPoint-presentasjonane blir lagt på denne sida etter konferansen

Kontaktperson: Marianne Haaland, e-post marianne.haaland@hfk.no

Påmeldingsfrist: 20. oktober

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart