Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Vestlandet i Europa - dagskonferanse

På dette arrangementet vil vi ha fokus på mulegheiter for prosjektfinansiering. Deltakarane vil få oppdatert informasjon om trendar og tematiske prioriteringar innanfor dei relevante programma for Vestlandet.

Spørjeundersøking
I samband med konferansen ønskjer vi sjekke ut kva forventningar og synspunkt kommunale og regionale aktørar på Vestlandet har til internasjonalt prosjektsamarbeid.
Vi vonar difor at du kan svare på nokre få enkle spørsmål ved å klikke på lenka nedanfor - uansett om du skal delta på konferansen eller ikkje.

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=U4M3EA2F31C1
Resultata frå undersøkinga vil bli presentert på konferansen.
 

Målgruppa for konferansen er politikarar og andre representantar frå lokale og regionale styresmakter, utdannings- og forskingsinstitusjonar, organisasjonar og andre prosjektpartnarar frå Vestlandet.

Stad: Hotell Augustin, Bergen.
Tid: tysdag 19. november, kl. 9.30-15.00

Kontaktperson:
Kate Clarke, internasjonal seksjon,
kate.clarke@hfk.no, tlf 55 23 95 32.

Påmeldinga innan 13. november (utsett frist)

 

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart