Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Dialogmøte mellom kommunane og næringsseksjonen

Hordaland fylkeskommune vedtok ein ny næringsplan for Hordaland i 2013 og i februar i år blei handlingsprogrammet for 2014 knytt til næringsplanen vedteken.

Tema for møtet er:

  • Informasjon om verkemidlane.
  • Driftstøtte - premisser for finansiering.
  • Korleis samhandlar vi best med kommunane?
  • Organisering av etablerarrettleiartenesta i Hordaland - kva meiner kommunane?

For å informere nærare om dette og for å drøfte korleis vi saman skal jobbe best mogleg med dette inviterer vi alle kommunane til eit dialogmøte den 23. september.

Målgruppe: Ordførar, rådmann og tilsette som arbeid med næringsutvikling eller samfunnsutvikling i kommunane. Inntil 3 deltakarar pr. kommune.

Stad: Radisson Blu Hotell Norge, Ole Bulls Plass, Bergen.
Tid: 23. september 2014, kl. 10:00-15:00. Registrering frå kl. 9:30.

Kontaktperson:
Jon Erik Vollan, næringsseksjonen
Tlf. 55 23 94 22, jonvoll@hfk.no

Påmelding må registrerast innan 17. september 2014.

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart