Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Dialogsamling med partnarskapsaktørane

Hordaland fylkeskommune vedtok ein ny næringsplan for Hordaland i 2013 og i februar i år blei handlingsprogrammet for 2014 knytt til næringsplanen vedtatt. I dei nye partnarskapsavtalane ønskjer vi å involvere partnarane sterkare i å medvirke til å oppfylle måla i næringsplanen gjennom forsterka fokus for definerte innsatsområde.

For å informere om nærare om dette og får å drøfte korleis vi saman skal jobbe best mogleg med dette inviterer vi no alle partnarane til eit dialogmøte 3. juni.

Målgruppe: For inviterte aktørar som har ein partnarskapsavtale med Hordaland fylkeskommune og som årleg mottek driftsstøtte frå fylkeskommunen.

Stad: Scandic Hotel Ørnen, Bergen.
Tid: 3. juni 2014, kl. 10:00-15:00.

Påmelding registrerast innan 28. mai 2014.

Påmelding:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart