Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Etterutdanningskurs i Utdanningsval

Ønskjer du å styrke din kompetanse i faget Utdanningsval? Senter for
yrkesrettleiing har gleda av å invitere deg til ei kursrekkje som vil lette
arbeidet ditt i faget.  Bli med å ta eit djupdykk i dei tolv utdanningsprogramma i vidaregåande opplæring. Oppstarten er i januar 2014.


Kva? Kurset gir grundig innføring i vidaregåande opplæring, ulike vegar til
fag- og sveinebrev og arbeidsmarknaden. Målet er å gi innhold til
undervisninga i Utdanningsval, samt skape aktivitetar og utarbeide
ein årsplan med god progresjon i faget. Tilbodet er gratis, men deltakarane
pliktar å møte på samlingane for å få kursbevis!

Kven? Målgruppa er rådgjevarar og lærarar i faget Utdanningsval. Antall
deltakarar er ca 20.

Korleis? Kvar samling er via eit utdanningsprogram. Vi besøker vidaregåande
skular og bedrifter som rekrutterer lærlingar og arbeidstakarar frå det
aktuelle utdanningsprogrammet. Kurset fokuserer også på yrkesrettleiing
som pedagogisk utfordring. Kurset har tolv månadlege samlingar over
halvanna år.

Kvifor? Lærarar som underviser i Utdanningsval ønskjer oppdatert kunnskap om
arbedslivet og yrkes- og utdanningsmoglegheitene til elevane.

Tid og stad: Oppstart for kurset er torsdag 23.januar kl 09.00 på møterom Stadsporten, Wigandgården, A. Mowinckels gate 6 i Bergen sentrum.

Andre samling blir torsdag 20.februar samme stad. Det skal til saman være 12 samlinger før kursrekkja avsluttast i mai 2015.

Påmeldingsfrist: 4.desember

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettast til Tore Muren 92407463 og Anbjørn Holme 41511131. Du kan også sende mail på syr@mittyrke.no. Merk  emneboksen i mailen: «Etterutdanningskurs i Utdanningsval»

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart