Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kurs i vitnemålsføring/føring av kompetansebevis

Målgruppa for kurset er alle som skal kontrollere/skrive ut vitnemål og kompetansebevis.

Det er viktig at alle skolane har den naudsynte kompetanse til vitnemålsføring og føring av kompetansebevis. Skolane bør ha fleire enn ein person, som har kompetanse innan dokumentasjonsordningar i Kunnskapsløftet.

Presisering:
Informasjon til elevane om krav til fag for bestått vitnemål/kompetansebevis. Søkere som ikkje har vitnemål i NVB må sende papirkopi av sine vitnemål/kompetansebevis til lærestadene som sakshandsamer, søknader om opptak.

Ansvar for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis (1.7 i skriv om føring av vitnemål)

  • «Vitnemål /kompetansebevis for
  • elever utstedes av skolen1
  • privatister utstedes av skolen/fylkeskommunen2
  • lærlinger og lærekandidater utstedes av fylkeskommunen
  • voksne og praksiskandidater utstedes av fylkeskommunen»

«1 Nytt vitnemål skal skrives ut av den skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet.
2 For en privatist som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut nye vitnemål for privatisten.»

«Forskrift til opplæringsloven §§ 3-42, 3-45, 3-68, 4-34 og 4-36.»

Tid: Torsdag 8. mai kl. 09.30-15.30

Stad: Årstad Videregående skole, Fjøsangerveien 38

Program kjem seinare

Kursavgift: Kr. 700,- pr deltakar

Kontaktperson: Svein Kirkevik, svein.kirkevik@hfk.no

Påmeldingsfrist: Tysdag 6. mai

 

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart