Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kurs om kjønnspedagogikk i skolen

Tausheten er aldri nøytral: - Er vi låst i rosa og blå bokser?

Kurs om kjønnspedagogikk i skolen: innhold, metoder, resultat. Kurset består av forelesing, diskusjoner og øvelser og det legges vekt på praktisk tilnærming.

Tid: 9.april fra klokken 09:30 til 15:30

Sted: Ikke fastsatt, men vi kommer til å være i et kurslokale i Bergen sentrum - Mer informasjon kommer til de påmeldte deltakerne.

Hvorfor trenger elevene å lære om kjønn? Hvilke resultater kan man forvente gjennom undervisning om det? Idéer og forslag til undervisningsopplegg.

Eksempler på spørsmål og temaer som blir tatt opp:

Gutte- og jentekultur. Er vi låst i rosa og blå bokser? Stereotypier og reklamens påvirkning på selvbilde, holdninger og forventninger.

Sexualisering. Hva er realitetene, hva ligger i seksualisering? Hvordan påvirker den gutter og jenter? Seksualisering, eksponering, pornografi – hvordan er sammenhengene? Mediepåvirkning på kjønnsforståelser.

Kjønnede relasjoner mellom lærere og elever.

Om kursholderen: Hanna Björg Vilhjálmsdóttir er lærer i videregående skole i Reykjavik. Hun har mastergrad i pedagogikk. Hanna Björg har utviklet og undervist i et populært valgfag for elever i videregående skole om kjønn og kjønnslikestilling, og holdt mange kurs og hatt workshops for lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole fra 2007. Hun hadde et innlegg på Nordisk råds konferanse våren 2012 om likestilling i barnehage og skole i Norden, hvor bl.a.dette kom fram:
Pornografiens budskap kommer via musikken inn i vår populærkultur. Jentene skal være vakre og søte objekter. Og guttene lærer at de skal behandle jenter utfra dette, sa Hanna Björg, som i sin undervisning er bevisst på ikke å fremstille jenter som ofre og gutter som overgripere eller gjerningsmenn.*

Hanna Björg har tidligere bodd og studert i Norge. 
Publikasjoner: http://www.norden.org/no/publikationer/publikasjoner/2013-557

Påmeldingsfrist: Onsdag 2.april

MELD DEG PÅ HER:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart