Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

AVLYST KURS! Merking og gradering av turstiar. Kurs i Bergen 30. april

Bergen: 30. april Øvre Bleken Gård, Fløyveien 1. Tidspunkt kl.15.00-21.00

(15.00-17.00 del 1, og 17.00-21.00 del 2). Kan hende vi er ferdige før.

Minst ein ansvarleg for prosjektet må gjennomføre del 1, Grunnlag, forutsetninger og planlegging av turruter. Minst ein person som skal gjer feltarbeid må gjennomføre del 2, Merking, skilting, gradering og informasjon knytt til turruter.

(deltakar på del 1 og del 2 kan vere same person)

Alle som skal delta på kurset må lese Merkehandboka på førehand. Det vil bli ein liten test i om ein har førebudd seg til kurset ved å lese  www.merkehandboka.no

Alle kommunar, lag eller foreningar som ønskjer nyaste reviderte utgåva av merkehandboka tilsendt tek kontakt med Eirik Knive. Hordaland fylkeskommune betalar.

På kurset vil det bli servert baguettar, te/kaffe og twist.

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart