Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Miljøpedagogisk samling

Tid: Onsdag 10. september kl 11.30-15.30

Stad: Møterom Vestland, 1 etg i Fylkeshuset

Målgruppe: Miljøansvarlege og lærarar i vidaregåande skular i Hordaland og ungdomsskular i Bergen. Maksimalt to deltakarar frå kvar skule.

Program:
11.30 – 12.00    Enkel lunsj i kantina for alle. Presentasjonsrunde mens vi spiser.

12.00 – 12.10    Velkomen og kort om klimaplan for Hordaland – v/ Klima og naturressurssjef Gudrun Mathisen i Hordaland fylkeskommune

12.10 – 12.30    Klimautfordringa - Status og kva vi må gjere når for å nå 2 graders målet. – v/ Miljøkoordinator Per Hjalmar Svae

12.30 – 12.45    Miljølære.no – Prosjektbank for miljøpedagogiske opplegg – v/ Førstekonsulent Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag

12.45 – 13.15    Reisevaneundersøking ved skulane og miljøundervisning og -prosjekt basert på denne. v/ Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag

13.15 – 13.30     Pause – Mingling

13.30 – 14.00    Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje. v/ Sykkelsjef Einar Grieg i Bergen kommune

14.00 – 14.30    Mobilitetsplan og heilskapleg prosjekt ved skulen for å få ned CO2-utslepp frå reiser. v/ Miljøkoordinator Per Hjalmar Svae

14.30 – 15.30    Samtale i grupper og mingling. Kva ser vi for oss som oppfølging ved vår skule? Mogleik for samarbeid mellom skular? Konkurranse mellom skular?

Kontaktpersonar:
Hordaland fylkeskommune:  Per Hjalmar Svae, miljøkoordinator, Klima og naturressursseksjonen. E-post: Per.hjalmar.svae@hfk.no. Telefon 55 23 93 83

Bergen kommune: Tanja Seland Forgaard, miljørådgiver, Klimaseksjonen. E-post: tanja.forgaard@bergen.kommune.no. Telefon 55 56 57 43

Påmeldingsfrist: Måndag 1. september

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart