Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Mine Sirklar

Tid: Torsdag 27. mars kl 10.00-15.30

Stad: Stat ped sitt kurssenter, Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis

Målgruppe: OT/PPT og lærarar som arbeider med elevar med autismespekterforstyrringar.

Kort om innhald: Mine sirkler er eit sosialt åtferdskart som hjelper barn/ungdom med autismespekterforstyrringar til å ha oversikt over og vite korleis dei kan te seg i ulike sosiale samanhenger, og på den måten gi brukaren meir struktur og oversikt over ulike sosiale situasjonar i kvardagen. 

Målsetting: Gjere aktuelle lærarar og OT/PPT i stand til å nytte verktyet Mine Sirklar.

Meir informasjon om kurset og påmelding finn du på Statped.no 

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart