Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Temamøte strandsone

Tid: 13. juni 2014 kl. 10.00 - 15.00

Stad: Stord Hotel, Leirvik

Framlegg til fellesdel av interkommunal strandsoneplan vert presentert i møtet og det vert høve til å koma med spørsmål og innspel til planarbeidet. Korleis er den rette balansen mellom bruk og vern av strandsona i Sunnhordland med Fusa og ytre Hardanger, vert eit vesentleg spørsmål.

Målgruppe er kommunane i Sunnhordland og ytre Hardanger, både administrativt og politisk nivå, statlege og regionale etatar, lag og organisasjonar.

Program

Kontaktpersonar:  Eva Katrine R. Taule, tlf 55 23 92 89
Tore Bjelland, tlf 910 01 643

Elektronisk påmelding innan 10. juni:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart