Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Workshop for rådgivere - elever med nedsatt funksjonsevne

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med nedsatt funksjonsevne?
- en workshop for rådgivere i grunnskolen og videregående skole

Formål med workshopen:
Målet er å øke bevisstheten rundt barrierer som elever med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser møter i videregående skole. Elevene trenger et mer likeverdig opplæringstilbud og en større mulighet for å fullføre videregående skole.

Elever med nedsatt funksjonsevne inkluderer i denne sammenhengen de eleven som ofte blir kalt for gråsoneelever  og kan være så mange som 20% av elevmassen. Med gråsonelever menes elever som søker ordinært til videregående skole, men som har tilretteleggingsbehov eller behov for tilrettelagt undervisning uten rett til spesialundervisning (§5-1 i opplæringslova).

Hvor: Clarion Hotel Admiral, C.Sundts gt. 9, Bergen

Når: Tirsdag 20. oktober 2015 kl 10.00 - 14.30

Bindende påmeldingsfrist: Fredag 2. oktober 2015

Ingen kursavgift, men ved avmelding etter 2. oktober 2015, belastes deltager med dagpakkepris på kr. 565,-. 

Bakgrunn:
Likestillingssenteret og Østlandsforskning utga i 2013 rapporten «Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland vurderer tilrettelegging, rådgiving og muligheter for høyere utdanning». Rapporten viser at det finnes flere (ubevisste) barrierer på videregående skole som kan bidra til at elever med nedsatt funksjonsevne har dårligere muligheter til å gjennomføre videregående skole med gode nok karakter til at de kan velge høyere utdanning.

Program:
10.00: Introduksjon
10.15: Hva er funksjonshemming og hvem er de funksjonshemmede?
11.30: Pause
11.45: Hvordan veilede elever med nedsatt funksjonsevne?
12.45: Lunsj
13.30: Hvilke barrierer finnes og hva er konsekvensene?
13.50: Hva er en god rådgiver?
14.15: Avslutning og evaluering

Kontaktperson:
Kjersti Kvaløy 416 84 164
kjersti.kvaloy@hfk.no

Meld deg på her:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart