Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

EU-programmet Erasmus+ Staff Mobility -informasjonsmøte

Informasjonsmøte for dei som ønskjer å delta i Hordaland fylkeskommune sin fellessøknad for 2016-2018.

Tid: Torsdag 26. november 2015, kl. 10.00-12.30, inkl. enkel lunsj.
Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen. Møterom 425 «Sunnhordland».
Målgruppe: Tilsette i bedrifter, opplæringsinstitusjonar og offentleg forvaltning som ønskjer å heve sin kompetanse og utveksle erfaringar med kollegaer i andre land.

Invitasjon og program

Påmelding innan 24. november 2015.

Prosjekttype: Gir støtte til reise og opphald (2 dagar - 2 månadar) hos partnarorganisasjonar i Europa, og prioriterar tverrsektorielle grupper som reiser saman: T.d. tilsette frå yrkesfagutdanning, offentleg forvaltning og bedrift.

Fellessøknad: Hordaland fylkeskommune er sertifisert til å sende inn fellessøknad for fleire organisasjonar og tilbyr samarbeid om prosjektutvikling og gjennomføring.

Arrangør: Hordaland fylkeskommune - Internasjonale tenester 
Kontaktperson: Marit Einen, marit.einen@hfk.no, 55239540, 41249271

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
http://siu.no/Videregaaende-opplaering/Erasmus-for-fag-og-yrkesopplaeringen/Mobilitet-for-ansatte

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart