Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Informasjonsmøte om doktorgrad i offentleg sektor

Treng du og din organisasjon kompetanse- og kunnskapsutvikling gjennom forsking?

Gjennom Offentleg sektor-phd ordninga gir Forskingsrådet støtte til at ein tilsett i offentleg verksemd kan gjennomføre ein doktorgrad. Doktorgradsarbeidet skal bygge kunnskap som er nyttig for den offentlege verksemda som søkjer. Arbeidet skal vidare bidra til å forbetre og utvikle nye løysingar for offentleg sektor og deira brukarar. 

Forskingsrådet har lagt ut informasjon om utlysing av midlar. Utlysinga vert opna for nye søknader den 27. januar 2016.  Søknadane vil verte behandla fortløpende, så her gjeld det å være tidleg ute med på sende inn gode søknader. 

Janike Harsheim fra Forskningsrådet vil informere om ordninga.

Informasjon om ordninge og utlysninga finn de også her: www.forskningsradet.no/offphd  

Tid: Mandag 14. desember kl. 13.00 - 15.00

Stad: Hordaland fylkeskommune, auditorium Vestlandet, 1. etasje., Agnes Mowinckels gate 5, Bergen

Program: 

1. Hvorfor velge offentlig sektor-ph.d.? 

  • kandidaten ønsker
  • virksomheten ønsker
  • utdanningsinstitusjonen ønsker

2. Eksempler på Offentlig sektor-ph.d. prosjekter

3. Praktiske forhold rundt søknadsprosessen

  • søknadskjema
  • vurderingskriterier
  • hvordan skrive en god søknad

Kontaktpersonar for møtet: 
Randi Lotsberg: Randi.Elisabeth.Lotsberg@hfk.no eller
Atle Markussen: ama@forskningsradet.no

Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart