Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Informasjonsmøte om tilskot til breiband 2015

Hordaland fylkeskommune og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til temamøte om breibandutbygging.

Målet med møtet er å førebu kommunane på ny søknadsrunde om statlege breibandmidlar.

Stad: Fylkeshuset i Bergen, Agnes Mowinckels gate 5
Tid: 18. mars 2015 kl. 0930

Førebels program:
09:30: Velkomen, presentasjon av deltakarane og program for dagen
09:45: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) orienterer om ny søknadsrunde. Info om dekningskart, søknad, vurdering av søknader, tildeling, tidsplan mm
10:30: Leverandørane presenterer utbyggingsplanar av breiband og mobilt breiband. Kva vert bygd ut kommersielt og kva område krev offentleg tilskot.
12:00: Lett lunsj. Rundstykke og kaffi
12:30: Fylkeskommunen seier noko om erfaringane frå 2014, og litt om 2015
13:00: Eventuelle dialogmøter mellom leverandør og kommune

Kontaktperson:
Hans Inge Gloppen, næringsseksjonen
Tlf. 55 23 92 88, hans.inge.gloppen@hfk.no

Frist for registrering: 12. mars 2015

Påmelding:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart