Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Prosjekt til fordjuping - Motivasjon og meistring gjennom praksis

Opplæringsavdelinga arrangerer ein konferanse om Prosjekt til fordjuping.

Tid: Onsdag 22. april 2015 kl 09:30 - 15:45

Stad: Salem Konferanselokale, Sigurdsgate 15, Bergen

Målgruppe: Skuleleiarar, lærarar, yrkesopplæringsnemnda, opplæringskontor og arbeidsliv

Tema: Prosjekt til fordjuping. Motivasjon og meistring gjennom praksis.

Program og presentasjonar: 

Konferansier: Stig Hammersland, Elevinspektør og PTF-lærer ved Sandsli videregående skole

 09.00 – 09.30

 Registrering med enkel servering

 09.30 – 10.00

 Velkommen
v/Svein Heggheim, fylkesdirektør opplæring, HFK Presentasjonen

 10.00 – 11.00

 Muligheter og utfordringer i prosjekt til fordjuping
Ny forskrift  v/Unni Teien, Udir Presentasjonen

 11.00 – 11.15

 Pause

 11.15 – 12.00

 Samarbeid skole og arbeidsliv for meningsfull og relevant yrkesopplæring
v/ Grete Haaland, HiOA Presentasjonen

 12.00– 12.20

 Døme på samarbeid mellom skule og arbeidsliv
v/ Tore Kleppe, Laksevåg videregående skole Presentasjonen

 12.20 – 13.15

 Lunsj

 13.15 – 14.00

 Hvordan står det til med fagarbeidernes status?
v/Mattias Tesfaye, murar, forfattar og politikar

 14.00 – 14.15

 Døme på samarbeid mellom skule og arbeidsliv
v/Representant frå arbeidslivet

 14.15 – 14.30

 Pause m pausemat

 14.30 – 15.00

 

 Vurdering  i prosjekt til fordjuping – i spenninga mellom opplæring i skulen
og opplæring på arbeidsplassar
v/Ann Karin Sandal, HiSF Presentasjonen

 15.00 – 15.30

 

 Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga
v/Kristina Samsing, assisterende rektor ved Jessheim videregående skole
Presentasjonen

 15.30 – 15.40

 Avslutning
v/Linda Farestveit, leiar seksjon skule, HFK

 
Presentasjon av foredragshaldarane


Pris:
Konferansen er gratis, men påmeldte som ikkje møter blir fakturert for faktiske utgifter.

Bindande påmeldingsfrist innan 20. mars 2015

NB! Er du tilsett ved ein skule, ta kontakt med skuleleiinga før du meld deg på.

Kvar skule har eit gitt tal  plassar.

Dersom skulane ikkje har nytta sine plassar innan påmeldingsfristen,  vil andre skular få tilbod om å nytte desse plassane.

Kontaktpersonar:

Monica Håkonsli, 55 23 95 99,  monica.hakonsli@hfk.no

Astrid Hjellbakk, 55 23 92 55, astrid.synnove.hjellbakk@hfk.no

Lene Fjeldsbø, 55 23 95 28, lene.fjeldsbo@hfk.no

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart