Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Dialogsamling med kommunane

Hordaland fylkeskommune inviterer alle kommunane ved ordførar, rådmann og næringssjef til dialogsamling.

Hovudtema for samlinga er vidareføring av utvalde tenester frå Business Region Bergen.

Det vert lagt opp til brei dialog rundt forventingar, avklaringar, utvikling og styring av dei tenestene som skal vidareførast.

I forkant av samlinga kjem fylkeskommunen til å utfordre nokre av kommunane til å førebu korte innlegg som kan innleie drøftinga rundt organisering og utvikling av tenestene.

Stad: Grand Hotell Terminus, Bergen
Tid: 10:00-15:00

Program for dagen (med atterhald om justeringar)

Me ber om at de melder dykk på innan 7. november og håpar alle kommunar har moglegheit for å vere representert.

Kontaktpersonar
Mette Nora Sætre, næringssjef, mette.nora.sætre@hfk.no
Jostein Farestveit, spesialrådgjevar, Jostein.farestveit@hfk.no

(teknisk: det tilrådast bruk av Internett explorer til påmelding)

Påmelding:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart