Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kurs i elektroniske reiserekningar

Innføring i det elektroniske reiserekningssystemet AD Travel.

Målgruppe: Prøvenemndsmedlemmer i Hordaland fylkeskommune som er oppnemnt for perioden 01.01.16-31.12.19.

Program: Korleis skrive reiserekning frå A-Å, samt praktiske oppgåver.

Stad: Stord, Opero, Ringvegen 14

Dato: Torsdag 29.9.2016

Tid: kl. 14:00-16:00

Frist for påmelding: Tysdag 20.9.2016

Merknad: For at vi skal arrangere kurset må det være minst 10 deltakarar.

Møtegodtgjersle, reiseutgifter og tapt arbeidsforteneste blir gitt etter gjeldande satsar og regelverk. Sjå www.hordaland.no/provenemnd for meir informasjon.

Ved spørsmål ta kontakt med fagopplæringskontoret på tlf: 55 23 99 00 eller e-post: fagopplaering@hfk.no, evt. Marianne Lavik på e-post: marianne.lavik@hfk.no

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart