Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kurs i elektroniske reiserekningar

Innføring i det elektroniske reiserekningssystemet AD Travel.

Målgruppe: Prøvenemndsmedlemmer i Hordaland fylkeskommune som er oppnemnt for perioden 01.01.16-31.12.19.

Program: Korleis skrive reiserekning frå A-Å, samt praktiske oppgåver.

Stad: Voss vidaregåande skule, Furevegen 15 (gamle Voss vgs.)

Dato: Tysdag 27.9.2016

Tid: kl. 10:30-12:30

Frist for påmelding: Tysdag 20.9.2016

Merknad: For at vi skal arrangere kurset må det være minst 10 deltakarar. Det vert kun lett servering.

Møtegodtgjersle, reiseutgifter og tapt arbeidsforteneste blir gitt etter gjeldande satsar og regelverk. Sjå www.hordaland.no/provenemnd for meir informasjon.

Ved spørsmål ta kontakt med fagopplæringskontoret på tlf: 55 23 99 00 eller e-post: fagopplaering@hfk.no, evt. Marianne Lavik på e-post: marianne.lavik@hfk.no


 

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart