Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kvalitetssikring av data i Extens i forbindelse med overføring til VIGO

Gjelder for dei som driv med vaksenopplæring og lærlingar.

Fylkesdirektør for opplæring inviterer til kurs i kvalitetssikring av data.

Dette er eit kurs spesielt utforma for dei som driv med registreringsarbeid innan vaksenopplæringa og lærlingordninga. Kurset er også aktuelt for skoler som har oppdragsundervisning.

I og med at desse gruppa ikkje følg undervisninga på same måte som dei ordinære elevane, er det naudsynt med eigne registreringsprosedyrar og kvalitetssikringsrutinar.

Kurs kjem i tillegg til dei andre kursa i Extens. Det vil seie at kurset er naudsynt sjølv om ein skal delta på andre kurs i Extens.

Det vil verta ein gjennomgang av kva som må gjerast i Extens i samband med avslutning av skuleåret og i forbindelse med utskriving av dokumentasjon og overføring til Vigo.

Data som blir overført til Vigo blir sendt vidare til SSB og Utdanningsdirektoratet hausten 2016. Desse data blir brukt i KOSTRA-statistikk, Skoleporten og Utdanningsspeilet. Korrekt registrering er også avgjerande for at skulen skal få tildelt dei midlane dei har krav på.

Skolar som har eit stort omfang av desse elevane bør ha fleire enn ein person som kan dette verktyet, slik at skolen ikkje vert sårbar i einskilde periodar.

På slutten av dagen er det mulig for skulane å arbeide med eigne data i Extens. Til dette arbeidet må det tas med eigen berbar datamaskin med tilgang til administrasjonsnettet.

Tid: Torsdag 15. september kl 10.00-15.00
Stad: Stadsporten - Møterom i 8. etasje i Wigandgården (Agnes Mowinckels gate 6, Bergen)
Pris: Kr. 200,- pr deltakar

Kontaktperson: Stig Aasland, tlf 55 23 92 46 eller stig.aasland@hfk.no
Påmeldingsfrist: Onsdag 7. september

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart