Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Nasjonal nettverkssamling TOO

Faggruppa i TOO, i regi av TkVest, arrangerar nasjonal nettverkssamling for alle TOO-team i Norge den 17. og 18. november. Hovudtema for årets samling er stabilisering og metakognitiv terapi.

Alle TOO-team i Norge, samt TOOs fag- og forskningsgruppe er invitert til samlinga.

Program:

Dag 1- Metakognitiv terapi

10.00-11.00
• Velkommen v/ Therese Varvin Fredriksen og Tom Grøstad
• Oppdatering TOO-nasjonalt; Innslagspunkt, TOO-forskning, styringsgruppen m.m.. (Fag- og forskningsgruppen orienterer)

11.00-12.00
• Metakognitiv terapi ved Post traumatisk stress lidelse v/ psykolog Sverre Urnes Johnson (Ph.d-kandidat ved Universitet i Oslo og Modum Bad i prosjekt dobbeltkompetanse)
(For mer informasjon om kurset se vedlegg under)

12.00-13.00
• Lunsj

13.00-15.00
• Forts. Metakognitiv terapi v/ psykolog Sverre Urnes Johnson

15.00-15.15 Kaffepause

15.15-17.00

• Forts. Metakognitiv terapi v/ psykolog Sverre Urnes Johnson

19.30 Felles middag


Dag 2- Stabilisering
«Stabiliseringsarbeid vil si å gi pasienten informasjon om traumerelaterte problemer som pasientene kan kjenne seg igjen i, og tilby ferdigheter som kan bedre evnen til å håndtere symptomene (angst -->dissosiasjon) i tannbehandlingssituasjonen»

08.30-09.30

• Stabiliseringsarbeid ved traumerelaterte problemer v/ Psykolog Kari Hafstad og psykolog Ellen Skilhagen (Modum Bad, Avd Oslo)


09.30-09.45 Pause

09.45-10.45
• Forts. stabilisering ved traumer v/ Hafstad & Skilhagen

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00
• Forts. stabilisering ved traumer v/ Hafstad & Skilhagen

12.00-13.00
• Lunsj

12.00-14.30
• Forts. stabilisering ved traumer v/ Hafstad & Skilhagen

14.30-15.00 Oppsummering, evaluering og avslutning

 Arrangør: TkVest

Meld deg på her: 

 

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart