Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Nettverksamling LivOGLyst

Partnarskapen i Hordaland ønskjer velkomen til spanande nettverkssamling i Bergen. Her vil vi verte kjent og dele røynsler mellom prosjekta. Utvikling av gode gründermiljø og prosjektutvikling i LivOGLyst si ånd vil vere viktige tema på konferansen.

LivOGLyst-arbeidsgruppa vil orientera om rammer og mogelegheiter for lokalsamfunnsutvikling i LivOGLyst-programmet.

Arrangør: Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge Hordaland og Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling.

Tid: Fredag 15. april 2016, kl. 10:00-16:00
Stad: Grand Terminus, Bergen

Målgruppe: Noverande LivOGLyst-prosjekt og dei som har søkt deltaking i LivOGLyst-programmet frå 2016.

Tal på deltakarar:2 deltakarar frå kvart prosjekt + kontaktpersonen frå kommunen (inntil 3 personar per prosjekt)

 

Pris: Denne gongen er konferansen og lunsj gratis. Prosjekta sjølv finansierer reisekostnadar.

Påmeldingsfrist: 10. april (utvida frist)

Kontaktperson: Grete Kathrine Jacobsen

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart