Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Oppstartsmøte for pilotprosjektet for styrking av kunnskapsgrunnlaget i regionale kompetanseplanar

Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold fylkeskommunar er bedne om å delta i eit nasjonalt pilotprosjekt for styrking av kunnskapsgrunnlaget i regionale kompetanseplanar. På oppstartsmøtet vil Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet orientere om pilotprosjektet, og fylkeskommunane skal leggje fram utkast til prosjektskisser. Sjå program i eiga innkalling.

Tid: Fredag 22. januar kl. 10:15 – 15:00
Stad: Park Inn by Radisson, Gardermoen

Fylka oppmodast om å møte med både prosjektleiarar og nøkkelpersonar til utgreiingar/analysar.

Påmelding innan tysdag 19. januar kl. 14:00.

Ingen deltakaravgift ved påmelding innan fristen.

Kontaktperson:
Stian Skår Ludvigsen, Hordaland fylkeskommune,
tlf 55 23 92 79, Stian.Ludvigsen@hfk.no

Påmelding:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart