Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

RFF Vestlandet - informasjonsmøte og prosjektverkstad

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet arrangerer eit informasjonsmøte og prosjektverksted for søkere i Hordaland.

Tid: mandag 25. januar kl. 12 – 15.00
Sted: Møterom Sunnhordland, Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen

Påmeldingsfrist: torsdag 21. januar kl. 12.00

Utlysingane i første kvartal 2016 gir større fleksibilitet for søkjarar.  For meir informasjon om dette, sjå  nettsida til RFF Vestlandet

Ordninga med løpande søknadsfrist for kvalifiseringsstøtte held fram ut mars 2016. Neste utlysing av støtte til hovudprosjekt (regionale bedriftsprosjekt/offentlege prosjekt) har søknadsfrist 17. februar.

Programmet for dagen er informasjon om utlysingane , formelle krav til søknadar og korleis søknadane vil verte vurdert, samt tips til korleis ein kan utvikle gode prosjekt.

Kontaktperson:
Randi Lotsberg – forsking@hfk.no – 55 37 80 94 / 41 21 70 15

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart