Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Rådgjevarsamling folkehelse og prosjektleiarsamling for prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse

Ved påmelding, bruk Internett explorer (nettleser)

Bruk av Chrome gir feilmelding

Den 14. og 15. november 2016 arrangerer Helsedirektoratet, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, haustsamling for folkehelserådgjeverar. Stad for samlingane er Bergen. Rådgjevarsamlinga vert arrangert  samstundes med prosjektleiarsamling for Nærmiljøprosjektet.

Hovudtema for samlingane: Stad - og nærmiljøutvikling i eit folkehelseperspektiv. Temaet er valt fordi mange har ønska seg informasjon om det pågåande Nærmiljøprosjektet, og fordi det gjennom dei siste folkehelsemeldingane er framheva som eit viktig folkehelsetema.

Målgrupper for samlingane er: Fylkesmannsembeta og fylkeskommunar, prosjektleiarar i Nærmiljøprosjektet frå kommunar og fylke, statlege samarbeidspartnar og evaluatorer i Nærmiljøprosjektet.

Det er avgrensa deltakartal på dei ulike samlingane. For meir informasjon sjå invitasjonsbrevet frå Helsedirektoratet.

Stad: Hotell Clarion Admiral. Hotellet ligg ved sjøen sentralt i Bergen (i C Sundts gate 9). Informasjon om tog, båt, fly og taxi finn de på heimesida til hotellet. Her er også informasjon om reisetider til hotellet innanfor Bergen, samt informasjon om TAXI-prisar frå ulike destinasjonar.

Link til programmene for samlingane på Helsedirektoratets nettsider

Arrangør: Helsedirektoratet i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Kontaktpersonar:
Hordaland fylkeskommune: Else-Marie.Aaro@hfk.no, tel: 924 79 790
Helsedirektoratet: rolf.hansen@helsedir.no, tlf: 24163351 eller
heidi.fadum@helsedir.no, tlf: 24163474

Påmelding innan fredag 7.10.2016 (utvida frist)

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart