Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Aspergerkurs - for lærarar i vidaregåande skular i Hordaland

OT/PPT inviterer til Asperger kurs for lærarar, rådgjevarar og ressursteamleiarar. Kurset arrangerast i samarbeid med Statped Vest.

1. samling: Tysdag 26. september kl. 09:00 – 14:30
-Statped Vest sine kurslokale, Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis

Kl  Tema  Innleiar
9.00-11:30 Kva er Aspergersyndrom?
 -pedagogiske utfordringar
Ved Sonja Christie, Psykologspesialist, spesialist i klinisk nevropsykologi
11:30-12:00 Lunsj   
12.00-14:30 Held fram.
Kva er Aspergersyndrom?
-pedagogiske utfordringar
 Ved
Ellen Kleven, Logoped/Can. San.

 
    
2. samling: Tysdag 12.desember kl. 09:00 – 14:30
-Statped Vest sine kurslokale, Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis

Kl Tema  Innleiar
9.00-11.30 Elevar med Asperger syndrom og kommunikasjon Ved
Ellen Kleven, Logoped/Can. San. og
Eldrid Hodneland Rasmussen,
Master i spesialpedagogikk
11:30-12:00  Lunsj   
12.00-14:30 Sosiale ferdigheiter og sosiale verktøy Forts.

 

3. samling: Tysdag 6. februar 09:00-14:30
- Statped Vest sine kurslokale, Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis

Kl  Tema  Innleiar
 9.00-11.30 Kartlegging
Presentasjon av ulike kartleggingsverkty
-nytten av desse.
Kurs i informasjons- og kommunikasjonsverktøyet IVAS. 
Det er ønskeleg at alle skular har tilgang til IVAS.
Det kan kjøpast på:
http://moller.mamutweb.com/Shop/Product/IVAS/100449
Gjennomgang og tolking av IVAS
Korleis skrive rapport?
Ved Ellen Kleven,
Logoped/Can. San., Unni Andersen, Master I pedagogikk og
PPT-Sør Oddbjørg
11:30-12:00 Lunsj   
12.00-14:30 Forts.   

 

 4. samling: Tysdag 24. april 09:00 til 14:30
-Statped Vest sine kurslokale, Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis

Kl  Tema   Innleiar
09.00-11:30 To unge vaksne med Asperger diagnose fortel si historie og erfaringar frå videregående skole.  Ved Ellen Kleven, Logoped/Can. San.
11:30-12:00 Lunsj   
12.00-14:00 Oppfølging og pedagogiske tiltak for elever med Asperger syndrom Ved Ellen Kleven, Logoped/Can. San. og Eldrid H. Rasmussen, Master i spesialpedagogikk
14:00-14:30 Avslutning og evaluering Alle

 

Frist: 20. september

Vel møtt!

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart