Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Dialogmøte - Regional plan for kompetanse og arbeidskraft

Merk: Ved påmelding tilrådast bruk av Internet Explorer (nettlesar).

Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med relevante samarbeidsaktørar utarbeidd eit utkast til Regional plan for kompetanse og arbeidskraft.

Målsettinga med planarbeidet er å sikre betre balanse mellom tilbod og etterspurnad etter arbeidskraft i den regionale arbeidsmarknaden. I tillegg ønskjer vi å få til betre samarbeidet mellom aktørar innan utdanningsfeltet og arbeidslivet som grunnlag for å utvikle tiltak. Målet er å utvikle samarbeidsformar som kan vare utover planperioden og uavhengig av konjunktursvingingar.

Hordaland fylkeskommune ønskjer å invitere interesserte aktørar til eit dialogmøte før planutkastet leggjast fram for Fylkesutvalet og vert sendt ut på høyring. Føremålet med møtet er å få innspel på det arbeidet som er gjort så langt.

Stad: Hotel Terminus, Bergen.
Tid: 17. februar 2017, kl. 10:00-15:15

Påmeldingsfrist: 14. februar (utvida frist)

Kontaktperson:
Kathrin Jakobsen, seksjonsleiar
Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse
Tlf. 55 23 90 61, Kathrin.Jakobsen@hfk.no

Merk: Ved påmelding tilrådast bruk av Internet Explorer (nettlesar).

Påmelding:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart