Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Fagdag om sykkel

Stad: Grand Terminus i Bergen sentrum, møterom Terminus Forum
Tid: Kl. 08:30-15:00

Målgruppe:
Kommunar, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, fylkeskommunen, politikarar, konsulentar, interesseorganisasjonar, politiet.

Pris: Gratis

Program
Møteleiar: Fylkesdirektør samferdsel Håkon Rasmussen

• 08:15-08:30 Kaffe
• 08:30-08:35 Velkommen v/ fylkespolitikar
• 08:35-09:05 Del veien kampanjen – arbeidsprosess, status, evaluering og framtid? – Signe Gunn My-re (Statens vegvesen Region sør)
• 09:05-09:35 Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysningar – Kva kan vi lære? (Sykkelskader registrert ved Oslo skadelegevakt 2014) – Johan Lund (Helsedirektoratet)
• 09:35-09:50 Kaffipause
• 09:50-10:20 Trafikksikringsarbeid for syklistar. Korleis gjere det? – Bård Morten Johansen (Trygg Trafikk)
• 10:20-10:35 Sykkelulykker. Korleis vert ulykkene registert, og kva trekk ser vi? – Trond Hollekim (Statens vegvesen Region vest)
• 10:35-11:05 Kan «Oslostandarden» gje auka trafikktryggleik for syklistar? – Eivin Winsvold (Oslo kommune)
• 11:05-11:35 Korleis kan nye sykkelløysingar bidra til å auke attraktiviteten og trafikksikringa for syklis-tar? –  Tanja Loftsgarden (Vegdirektoratet)
• 11:35-12:25 Lunsj
• 12:25-12:45 Kartlegging av sykkeltilhøva i kommunar rundt Bergen. Korleis står det til? – Vegard Eriksen (Multiconsult)
• 12:45-13:35 Arbeidet med trafikksikring for syklistar i kommunane. - Panelforum
• 13:35-13:50 Kaffipause
• 13:50-14:20 Temaanalyser av sykkelulykker 2005-2012. Kva har analysen bidratt med i sykkeltrafikk-sikringsarbeidet? – Vibeke Schau (Statens vegvesen Region sør)
• 14:20-14:40 «Hjertesone» – Fleire syklande og betre trafikksikring? - Øivind Hauge Støle (Bergen kommune)
• 14:40-14:55 Inspirasjonsavslutning!
• 14:55-15:00 Takk for i dag

Påmelding innan 15.05. 2017
Skriv inn e-postadressa di nedanfor og trykk neste.

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart