Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kom an 2017

Innovasjon i offentlig sktor - OPP av siloen!

Målgruppe: Alle som arbeid med- og hjelper etablerarar, entreprenørar og gründerar i Hordaland. T.d næringstilsette i kommunane, ordførarar, rådmenn, næringssjef, tilsette i næringshagar, inkubatorar, utviklingsselskap, regionråd og tilsette i akademia.

Maks tal deltakarar i 2017: 70 stk.

Konferansen er gratis *

* Grunna organisatoriske høve, og kostnadsnivået på årets konferanse er det bindande påmelding. Påmeldte som ikkje deltek/ ikkje møter vert fakturert kr. 500,- for dette i etterkant av konferansen. Påmeldte kan melde seg av konferansen innan påmeldingsfristen.

Infoside: http://www.kom-an.no/kurs/partnarskapen-i-hordaland/kom-an-2017/

Kontaktperson:
Jon Erik Vollan, jon.erik.vollan@hfk.no, mobil: 415 60 961

Påmelding/avmelding innan 20. september 2017

Vi tek atterhald om at dei påmeldte er innafor målgruppa. Dersom fullteikna konferanse vil vi måtte prioritere dei påmeldte som fell innanfor målgruppa. Den einskilde det gjeld vil verte kontakta i høve dette.

Påmelding:
NB! Bruk Internet Explorer eller Chrome som nettlesar ved påmelding. Dersom du ikkje mottek ei epostkvittering som stadfestar påmeldinga di, er du ikkje påmeldt.

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart