Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kurs i juss for skulane

Opplæringsavdelinga inviterer til kurs i juss for skulane. Tema for kurset er opplæringsrett og forvaltningsrett, dei delane som skulane oftast kjem borti. Kva er krava til enkeltvedtak? Når skal ein fatta enkeltvedtak og når kan ein svare med eit brev? Kva gjer ein med innsynskrav? Me vil gå igjennom typiske enkeltvedtak som vedtak om bortvising, tilrettelegging på eksamen, fritak frå vurdering med karakter. Frå skulestart er det også nokre regelendringar som trer i kraft, særleg det nye kapittelet om elevane sitt psykososiale skulemiljø. Dette vil me gå igjennom i tillegg til dei andre endringane.

Kurset vert halde i Fylkesbygget, auditorium Vestland. Kurset vert strøyma og vil verte mogleg å sjå i etterkant. Kursleiar er Sunniva Schultze-Florey, jurist i opplæringsavdelinga.

Kurset vert også halde torsdag 10. august

Praktiske spørsmål: Silje Baldersheim Totland, Silje.Baldersheim.Totland@hfk.no
Faglege spørsmål: Sunniva Schultze-Florey, sunniva.schultze-florey@hfk.no

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart