Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Kurs og idéutveksling - Kulturminne og byggjesakshandsaming Nordhordland

Kurset er for kommunetilsette innan fagområde byggesak, kulturminne, landbruk, plan og kart

Tid: 14. mars frå kl 10.00 - 15.00

Stad: Auditoriet i Hagellia 6, Knarvik, Lindås. (Bygg rett under Hagelsundsbroen)

Program
Programmet er under arbeid. Fokus er på sakshandsaming

Plan- og bygningslova og kulturminnelova
Kulturminnedatabaser og kart
Dispensasjon
Byggesak
Frådeling
Dokumentasjon – krav til søknad
Kulturminneplaner
Omsynssoner, spesialområde vern
Riving

Det vert servering av enkel lunsj

Dersom datoen ikkje passer er det mogleg å melde seg på dei andre kursa:

Tysdag 14 mars, Knarvik, Lindås (Nordhordland)
Torsdag 16 mars, Norheimsund, Kvam (Hardanger og Voss)
Onsdag 22 mars, Leirvik, Stord (Sunnhordland)
Torsdag 30 mars, Hordaland fylkeskommune (Bergen og omegn)

Ønskjer tilbakemelding
Vi tenker mellom anna å drøfte ulike utfordringar kommunane har knytt til kulturminne og byggjesakshandsaming. Vi ynskjer difor innspel/konkrete eksempel frå Dykk ei veke før samlinga, som kan sendast på e-post til eliwarr@hfk.no.

Påmeldingsfrist: 9. mars

Til påmelding:

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart