Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til hovedmeny Hopp til undermeny

Mobbeombudet: Ny § 9A, klasseleiing og korleis avdekke mobbing?

Dato: 24. oktober 2017
Tid: Kl. 08.30 – 15.30
Stad: Agnes Mowinckels gate 5 (Fylkesbygget),        
Møterom Sunnhordland 4. etasje

PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 4. oktober 2017

Målsetting
Kursrekka skal gi tilsette i skulane kunnskap om nytt kapittel 9A i opplæringsloven.  korleis de kan avdekke og handtere mobbing. Deltakarane skal få kjennskap til verktøy og skal nytte desse i praksis mellom samlingane. Deltakarene skal på samlingane i januar dele sine erfaring med verktøya og kva tiltak dei nytta om dei oppdaga brott på §9A.

Målgruppe
Kontaktlærarar, lærarar, skuleleiing, rådgivarar, elevinspektørar, skulehelseteneste og OT/PPT.

Praktisk informasjon
Samlinga er del ein av ei kursrekke. Du må delta på begge samlingane. For fleire detaljer, sjå invitasjon sendt ut til skulane.

Utgifter
Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune dekkjer samlingane med lunsj. Skulane dekkjer eventuelle vikarutgifter.

Eksterne deltakarar (ikkje frå Hordaland fylkeskommune) må betale ei deltakaravgift på 350 kroner.

Program: Til programmet.

Kontakt
Praktiske spørsmål: Silje Baldersheim Totland, e-post Silje.Baldersheim.Totland@hfk.no
Ruben André Nordvik, e-post Ruben.Andre.Nordvik@hfk.no
Faglege spørsmål og innspel: Mari-Kristine Morberg, e-post mari-kristine.morberg@hfk.no

E-postadresse:
Endre påmeldinga
Opningstid
Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord
Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post
E-post

hfk@hfk.no

Post
Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset
Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart